مجموعه داستان خارجی

از میان تارهای مرتعش

خیلی بوی بدی گرفته‌ایم. احتمالا دارند می‌برندمان سردخانه... خیلی خوب است. دست کم آنجا هوا این طور گرم نیست اما نمی‌دانم آنجا چه جور جایی است. مهدی از رضا می‌پرسد پس کی خاکمان می‌کنند؟ رضا می‌گوید مگر همین جور الکی است؟... کلی دنگ و فنگ دارد.

مروارید
9789641910343
۱۳۸۸
۸۸ صفحه
۲۷۶ مشاهده
۰ نقل قول
آرش سنجابی
صفحه نویسنده آرش سنجابی
۳ رمان Carlos Fuentes Macías was a Mexican writer and one of the best-known novelists and essayists of the 20th century in the Spanish-speaking world. Fuentes influenced contemporary Latin American literature, and his works have been widely translated into English and other languages.

Fuentes was born in Panama City, Panama; his parents were Mexican. Due to his father being a diplomat, during his childhood he lived in Montevideo, Rio de Janeiro, Washington, Santiago and Buenos Aires. In his adolescence, he returned ...
دیگر رمان‌های آرش سنجابی
داستان‌هایی کوتاه از ادبیات کرد
داستان‌هایی کوتاه از ادبیات کرد فضای داستان‌های کردی، فضایی پر از سرکوب، دیکتاتوری، شکنجه و زندان و عشق‌های بی سرانجام و همراه با ناکامی است. اما فریادهای اعتراض مستتر در این داستان‌ها را در لا‌به‌لای سطر به سطر آن‌ها می‌شنویم. گرچه ممکن است معنی و مفهوم زندگی یک انسان یاس و نا امیدی همه جانبه و فراگیر نیست و اگر باشد از شرایط خاص ...
پوست انداختن
پوست انداختن آرش سنجابی: همیشه مراحل دگردیسی کرم ابریشم برایم جذاب بوده. لارو، شفیرگی و پروانه شدن. در این رمان دست‌کم بخشی از آدم‌ها دگردیسی معکوس دارند؛ این گونه که از پروانگی به عقب می‌روند و سرانجام در پیله نخستین‌شان می‌پکند!
مشاهده تمام رمان های آرش سنجابی
مجموعه‌ها