• از مجموع ۲ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'مسیح باز مصلوب ' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۴/۲۵ رو بدست آورده.
۱۰۰۳ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۴/۰۲ را داده‌ند.
• رمان 'مسیح باز مصلوب ' در کتاب‌خانه‌ی ۱ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۱ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
fatemehkehtari
fatemehkehtari
۱۳۹۷/۴/۲۲

docharane
docharane
۱۳۹۶/۱۱/۲۹