• از مجموع ۱ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'گزینه نامه‌های عاشقانه خلیل جبران و ماری هاسکل دلواپس شادمانی تو هستم' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۵ رو بدست آورده.

• رمان 'گزینه نامه‌های عاشقانه خلیل جبران و ماری هاسکل دلواپس شادمانی تو هستم' در کتاب‌خانه‌ی ۱ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۱ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
hedgehog
hedgehog
۱۳۹۴/۹/۱۷