رمان خارجی

کلیسای جامع (2 روایت)

(Cathedrals)

رئالیسم عریان آثار کارور به استیصال یقه چرک‌ها می‌‌پردازد و از مردمی می‌‌گوید که مدام در هراس به سر می‌برند. آثار کارور نمونه‌ مجسم مینیمالیسم است و در نوشته‌های گالاگر مختصری چاشنی رمانتیسیسم مخلوط شده است. دنیای آن‌ها دنیایی است که استیصال در آن موج می‌زند. کارور اولین اثری را که نوشت نگاهی به ایران و تاریخ هخامنشی داشت. کاش امروز زنده بود و می‌دید که آثارش در ایران با چه استقبال گسترده‌ای روبه‌رو می‌شود.

9789646235908
۱۳۸۴
۱۲۰ صفحه
۹۲۵ مشاهده
۰ نقل قول