• از مجموع ۲۹ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'پس از تاریکی' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۴ رو بدست آورده.
۲۰۱۴۷ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۳/۵۸ را داده‌ند.
• رمان 'پس از تاریکی' در کتاب‌خانه‌ی ۱۷ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۱۷ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
lilamah
lilamah
۱۳۹۸/۱۱/۱۴

kazem60
kazem60
۱۳۹۸/۱/۲۴

Haifa
Haifa
۱۳۹۷/۶/۱۰

etemadiaryan7
etemadiaryan7
۱۳۹۷/۳/۱۶

Parviz
Parviz
۱۳۹۷/۳/۲

Roseal
Roseal
۱۳۹۷/۲/۱۲

Sepidar
Sepidar
۱۳۹۷/۲/۵

Bellashivid1389
Bellashivid1389
۱۳۹۶/۱۱/۳۰

منیژه
منیژه
۱۳۹۶/۹/۱۴

nahid-sfz
nahid-sfz
۱۳۹۶/۶/۱۳

Parastoo69
Parastoo69
۱۳۹۶/۶/۳

hamed1984
hamed1984
۱۳۹۶/۴/۲۸

msobhana98
msobhana98
۱۳۹۶/۳/۱۴

Nasim1396
Nasim1396
۱۳۹۶/۱/۲۰

yalda_shirazi
yalda_shirazi
۱۳۹۶/۱/۱۶

Tabatabaei
Tabatabaei
۱۳۹۵/۱۱/۲۹

Amiranvali
Amiranvali
۱۳۹۵/۱۱/۲۲

leilanoorai
leilanoorai
۱۳۹۵/۱۰/۲۴

Arathorn
Arathorn
۱۳۹۵/۸/۱۱

Fahimeh_96
Fahimeh_96
۱۳۹۵/۸/۴

shamloom
shamloom
۱۳۹۵/۷/۲۷

mjabedi
mjabedi
۱۳۹۵/۵/۲۱

mina_r
mina_r
۱۳۹۵/۳/۱۴

Locondovinci
Locondovinci
۱۳۹۴/۳/۲۴

ninito
ninito
۱۳۹۴/۲/۲۶

Aidaa
Aidaa
۱۳۹۲/۵/۵

Ali
Ali
۱۳۹۲/۱/۱۶

Mojgan
Mojgan
۱۳۹۱/۹/۲۰

Novler
Novler
۱۳۹۱/۹/۱۸