رمان خارجی

گفتگو در سیسیل

(Conversazione in sicilia)

راه درازی طی کرده بودم، و هنوز سفر تمام نشده بود. و سفر، گفتگو هم بود؛ زمان حال و گذشته بود، خاطره و تخیل بود. اگرچه زندگی نبود ولی حرکت داشت. ‹‹گفتگو در سیسیل›› از ترکیبی روان و آهنگین برخوردار است و از برجسته‌ترین آثار الیو ویتورینی و ادبیات نئورئالیسم ایتالیا به شمار می‌رود.

9789647081740
۱۳۸۸
۱۶۸ صفحه
۴۷۴ مشاهده
۰ نقل قول
الیو ویتورینی
صفحه نویسنده الیو ویتورینی
۱ رمان Elio Vittorini (July 23, 1908 - February 12, 1966) was an Italian writer and novelist. He was a contemporary of Cesare Pavese and an influential voice in the modernist school of novel writing. His best-known work is the anti-fascist novel Conversations in Sicily, for which he was jailed when it was published in 1941. The first U.S. edition of the novel, published in 1949, included an introduction from Ernest Hemingway, whose style influenced Vittorini and that novel in particular.

مجموعه‌ها