رمان نوجوان

مینوس گربه‌ای که آدم شد

(Minoes)

مینوس دختر عجیبی است... ادعا می‌کند که در گذشته گربه زیبایی بوده. رفتارش هم غیر عادی است. میو میو می‌کند، پنجول می‌کشد و برای تشکر سرش را به دیگران می‌مالد، از درخت بالا می‌رود و وقتی پرنده‌‌ای را می‌بیند دهانش آب می‌افتد... حتی می‌تواند با گربه‌ها حرف بزند...

پلیکان
۹۷۸۹۶۴۸۶۹۰۶۳۷
۱۳۸۹
۱۹۲ صفحه
۲۹۲ مشاهده
۰ نقل قول
بازی نویسنده را حدس بزن
آنی اشمیت
صفحه نویسنده آنی اشمیت
۶ رمان Anna Maria Geertruida Schmidt was a Dutch writer.

Although she wrote a variety of poems, songs, books, plays, musicals, and radio- en television drama, she is known best for her children's literature, for which she received the Hans Christian Andersen Award in 1988. She committed suicide a day after her 84th birthday and was buried in Amsterdam.
دیگر رمان‌های آنی اشمیت
ییپ و یانکه 3 (5 جلدی)
ییپ و یانکه 3 (5 جلدی)
ییپ و یانکه 2 (5 جلدی)
ییپ و یانکه 2 (5 جلدی)
ییپ و یانکه 1 (5 جلدی)
ییپ و یانکه 1 (5 جلدی)
ییپ و یانکه 4 (5 جلدی)
ییپ و یانکه 4 (5 جلدی)
مشاهده تمام رمان های آنی اشمیت
مجموعه‌ها