رمان ایرانی

2 قدم این‌ور خط

این همه درباره سال و زمان حساسیت نشان ندهید. شما که در کار شعر و شاعری هستید نباید زیاد سخت بگیرید. زمان مگر چیست؟ خطی قراردادی که یک طرفش گذشته است و آن‌قدر می‌رود و می‌رود تا به تاریکی برسد. طرف دیگرش هم آینده است که باز دو سه قدم جلوتر می‌رسد به تاریکی. خب همه این‌جوری راضی شده‌ایم و داریم زندگی‌مان را می‌کنیم. بعضی وقت‌ها می‌بینی یکی از ما از این خط‌ها خارج می‌شویم. پای‌مان سر می‌خورد این‌ور خط که می‌شود گذشته، یا یک قدم آن‌طرف خط به آینده می‌رویم.

چشمه
۹۷۸۹۶۴۳۶۲۴۱۰۱
۱۳۸۸
۲۲۸ صفحه
۳۶۳ مشاهده
۰ نقل قول
بازی نویسنده را حدس بزن
احمد پوری
صفحه نویسنده احمد پوری
۲ رمان (Ahmad Pouri)
دیگر رمان‌های احمد پوری
پشت درخت توت
پشت درخت توت ... دیروز هم که دست بردم این دفتر را از قفسه دربیاورم این صدا را از حیاط شنیدم. به نظر نمی‌رسد دچار توهم شده باشم. صدا واضح بود. راه رفتن کسی در حیاط. دفتر را باز می‌کنم و ورق می‌زنم می‌رسم به صفحه‌ای که رمان نیمه تمام رها شده است. صدا این بار روشن‌تر از دیروز است. بلند می‌شوم و ...
مشاهده تمام رمان های احمد پوری
مجموعه‌ها