• از مجموع ۳ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'شازده کوچولو ' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۳/۲ رو بدست آورده.
۱۳۷۸۰ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۴/۳ را داده‌ند.
• رمان 'شازده کوچولو ' در کتاب‌خانه‌ی ۳ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۳ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
sohraaabkarimi
sohraaabkarimi
۱۳۹۸/۷/۲۲

zahralabbafan
zahralabbafan
۱۳۹۴/۴/۱۶

civil
civil
۱۳۹۲/۵/۸