• از مجموع ۱۶ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'ازبه' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۳/۲۵ رو بدست آورده.
۲۶ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۳/۳ را داده‌ند.
• رمان 'ازبه' در کتاب‌خانه‌ی ۵ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۵ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
chmn
chmn
۱۳۹۷/۵/۴

دنیا
دنیا
۱۳۹۷/۲/۱

darvishi
darvishi
۱۳۹۶/۲/۱۹

hosseinm
hosseinm
۱۳۹۶/۲/۲

n.hdr
n.hdr
۱۳۹۶/۱/۲۶

Tabatabaei
Tabatabaei
۱۳۹۵/۱۱/۲۹

baharsa
baharsa
۱۳۹۵/۱۰/۲۹

akamali
akamali
۱۳۹۵/۹/۹

setran
setran
۱۳۹۵/۸/۴

hamed.s
hamed.s
۱۳۹۴/۳/۲۹

maryam.ehsani
maryam.ehsani
۱۳۹۴/۳/۲۴

mahdipch
mahdipch
۱۳۹۳/۸/۳۰

sahbaa
sahbaa
۱۳۹۳/۷/۱۴

saiede
saiede
۱۳۹۳/۴/۲۶

armando
armando
۱۳۹۲/۱/۱۰

ریحان
ریحان
۱۳۹۱/۱۲/۷