• از مجموع ۸۰ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'آهنگ عشق' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۴/۴ رو بدست آورده.
۲۴۱۳ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۳/۶۱ را داده‌ند.
• رمان 'آهنگ عشق' در کتاب‌خانه‌ی ۶۴ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۶۴ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
ابیض
ابیض
۱۳۹۸/۱۱/۲۵

smrashtian1
smrashtian1
۱۳۹۸/۲/۱۷

Kijaa
Kijaa
۱۳۹۷/۵/۱۷

Foad
Foad
۱۳۹۷/۴/۳۱

mahboob-shad
mahboob-shad
۱۳۹۷/۳/۱۹

s@sahar
[email protected]
۱۳۹۷/۳/۱۷

Ramin_j
Ramin_j
۱۳۹۷/۳/۱۵

Minas
Minas
۱۳۹۷/۳/۱۵

Mahan_m
Mahan_m
۱۳۹۷/۳/۱۵

Sherwood
Sherwood
۱۳۹۷/۳/۱۱

Bahare_sh
Bahare_sh
۱۳۹۷/۳/۱۱

Hani_niro
Hani_niro
۱۳۹۷/۲/۳۱

Pejman_gh
Pejman_gh
۱۳۹۷/۲/۳۱

Chehrzad
Chehrzad
۱۳۹۷/۲/۳۱

Edris
Edris
۱۳۹۷/۲/۳۱

Munir
Munir
۱۳۹۷/۲/۳۱

Parviz
Parviz
۱۳۹۷/۲/۳۰

Shahdad
Shahdad
۱۳۹۷/۲/۳۰

Parasttok
Parasttok
۱۳۹۷/۲/۲۸

Milipinkman
Milipinkman
۱۳۹۷/۲/۲۷

Ladan_tr
Ladan_tr
۱۳۹۷/۲/۲۷

Mikaeil
Mikaeil
۱۳۹۷/۲/۲۳

Rosik
Rosik
۱۳۹۷/۲/۲۳

Mohsen_abbasi
Mohsen_abbasi
۱۳۹۷/۲/۲۳

Salmoon
Salmoon
۱۳۹۷/۲/۲۳

Zahra_ho
Zahra_ho
۱۳۹۷/۲/۲۳

Sarinna
Sarinna
۱۳۹۷/۲/۲۳

Maasoom
Maasoom
۱۳۹۷/۲/۲۳

Mahisa
Mahisa
۱۳۹۷/۲/۲۳

Shahrzad_sh
Shahrzad_sh
۱۳۹۷/۲/۲۳

Maali
Maali
۱۳۹۷/۲/۲۳

Henry
Henry
۱۳۹۷/۲/۲۳

Marjan_and
Marjan_and
۱۳۹۷/۲/۲۳

Rezasharghi
Rezasharghi
۱۳۹۷/۲/۲۳

Sara_eoeo
Sara_eoeo
۱۳۹۷/۲/۲۳

Ahmad_reza
Ahmad_reza
۱۳۹۷/۲/۲۳

Merdak
Merdak
۱۳۹۷/۲/۲۳

Azade_azad
Azade_azad
۱۳۹۷/۲/۲۳

Nasibbeh
Nasibbeh
۱۳۹۷/۲/۲۳

Shahin_drama
Shahin_drama
۱۳۹۷/۲/۲۳

Pedram_jz
Pedram_jz
۱۳۹۷/۲/۲۳

Herman
Herman
۱۳۹۷/۲/۲۳

Mojan_j
Mojan_j
۱۳۹۷/۲/۲۳

Sharif_rezaei
Sharif_rezaei
۱۳۹۷/۲/۲۳

Nima_farahi
Nima_farahi
۱۳۹۷/۲/۲۳

Marjane_jan
Marjane_jan
۱۳۹۷/۲/۲۳

Setare_yh
Setare_yh
۱۳۹۷/۲/۲۳

Parsa_raof
Parsa_raof
۱۳۹۷/۲/۲۳

Omid_panahi
Omid_panahi
۱۳۹۷/۲/۲۳

Meghmik
Meghmik
۱۳۹۷/۲/۲۳

Vahid_ma
Vahid_ma
۱۳۹۷/۲/۲۳

Mary_magdolen
Mary_magdolen
۱۳۹۷/۲/۲۳

Behrokh
Behrokh
۱۳۹۷/۲/۲۲

Aadel
Aadel
۱۳۹۷/۲/۲۲

Souphi
Souphi
۱۳۹۷/۲/۲۲

Teni
Teni
۱۳۹۷/۲/۲۲

Ladywolf
Ladywolf
۱۳۹۷/۲/۲۲

Hoorie
Hoorie
۱۳۹۷/۲/۲۲

Youhan
Youhan
۱۳۹۷/۲/۲۲

Parnyan
Parnyan
۱۳۹۷/۲/۲۲

Majidshah
Majidshah
۱۳۹۷/۲/۲۲

Reginald
Reginald
۱۳۹۷/۲/۲۲

Sadaaf
Sadaaf
۱۳۹۷/۲/۲۲

Teme
Teme
۱۳۹۷/۲/۲۲

Amirezaa
Amirezaa
۱۳۹۷/۲/۲۲

Okhtay
Okhtay
۱۳۹۷/۲/۲۲

Fahime_shakib
Fahime_shakib
۱۳۹۷/۲/۲۲

Vahid_fg
Vahid_fg
۱۳۹۷/۲/۲۲

Keiyhan
Keiyhan
۱۳۹۷/۲/۲۲

Pasha
Pasha
۱۳۹۷/۲/۲۲

A'avin
A'avin
۱۳۹۷/۲/۲۲

Aida_tz
Aida_tz
۱۳۹۷/۲/۲۲

Elahe67
Elahe67
۱۳۹۷/۲/۲۲

Ramin_tr
Ramin_tr
۱۳۹۷/۲/۲۲

Kattii
Kattii
۱۳۹۷/۲/۲۲

Raheem
Raheem
۱۳۹۷/۲/۲۲

Arena
Arena
۱۳۹۷/۲/۱۲

Tarkofseki
Tarkofseki
۱۳۹۷/۲/۵

Andre
Andre
۱۳۹۷/۱/۳۰

arzhang004
arzhang004
۱۳۹۴/۱۲/۲۷