• از مجموع ۲ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'اشک ستاره ' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۴/۵ رو بدست آورده.
۱۳ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۲/۳۱ را داده‌ند.
• رمان 'اشک ستاره ' در کتاب‌خانه‌ی ۲ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۲ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
Soheilxksz
Soheilxksz
۱۳۹۸/۵/۱۳

Shahgol
Shahgol
۱۳۹۷/۲/۱۶