• از مجموع ۲ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'زن آینده' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۳/۸ رو بدست آورده.
۱۹۳ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۳/۵۲ را داده‌ند.
• رمان 'زن آینده' در کتاب‌خانه‌ی ۳ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۳ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
Parshangbook
Parshangbook
۱۳۹۸/۸/۲۲

nasstar
nasstar
۱۳۹۴/۸/۴