رمان ایرانی

افسانه‌ها

فضل‌الله مهتدی (صبحی)، شیوه خاص خود را انتخاب کرد. او از میان روایت‌های گوناگون افسانه‌های کهن، به روایت واحدی می‌رسید و در جهت جذب شنوندگان، با افزودن شاخ و برگ، قصه‌ای تازه می‌آفرید که شاید بتوان در میان روایت‌های گوناگون آن قصه، به روایت صبحی نائل شد.

جامی
9789641168256
۱۳۸۹
۲۵۶ صفحه
۳۳۸ مشاهده
۰ نقل قول
دیگر رمان‌های فضل‌الله مهتدی (صبحی)
افسانه‌های کهن ایرانی
افسانه‌های کهن ایرانی فضل‌الله مهتدی (صبحی)، شیوه خاص خود را انتخاب کرد. او از میان روایت‌های گوناگون افسانه‌های کهن، به روایت واحدی می‌رسید و در جهت جذب شنوندگان، با افزودن شاخ و برگ، قصه‌ای تازه می‌آفرید که شاید بتوان در میان روایت‌های گوناگون آن قصه، به روایت صبحی نائل شد.
قصه‌های صبحی 2 (2 جلدی)
قصه‌های صبحی 2 (2 جلدی) فضل‌الله مهتدی (صبحی)، شیوه خاص خود را انتخاب کرد. او از میان روایت‌های گوناگون افسانه‌های کهن، به روایت واحدی می‌رسید و در جهت جذب شنوندگان، با افزودن شاخ و برگ، قصه‌ای تازه می‌آفرید که شاید بتوان در میان روایت‌های گوناگون آن قصه، به روایت صبحی نائل شد.
قصه‌های صبحی 1 (2 جلدی)
قصه‌های صبحی 1 (2 جلدی) فضل‌الله مهتدی (صبحی)، شیوه خاص خود را انتخاب کرد. او از میان روایت‌های گوناگون افسانه‌های کهن، به روایت واحدی می‌رسید و در جهت جذب شنوندگان، با افزودن شاخ و برگ، قصه‌ای تازه می‌آفرید که شاید بتوان در میان روایت‌های گوناگون آن قصه، به روایت صبحی نائل شد.
عمو نوروز
عمو نوروز
افسانه‌های کهن ایرانی (قصه‌های صبحی)
افسانه‌های کهن ایرانی (قصه‌های صبحی)
مشاهده تمام رمان های فضل‌الله مهتدی (صبحی)
مجموعه‌ها