رمان نوجوان

بچه‌های محله کرواروس

(L es six copagnons)

عزیزه
کیمیا
9789643631741
۱۳۸۴
۱۸۴ صفحه
۹۱۷ مشاهده
۰ نقل قول
پل ژاک بونزون
صفحه نویسنده پل ژاک بونزون
۷ رمان Paul-Jacques Bonzon (August 31, 1908 - September 24, 1978) was a French writer, best known for the series Les six compagnons ("Six companions"). He was born in Sainte-Marie-du-Mont, Manche and educated in Saint-Lô. In 1935 he married a teacher in Drôme and moved to this department, where he worked as a school teacher and later principal for twenty-five years. He died in Valence in 1978.
دیگر رمان‌های پل ژاک بونزون
بچه‌های محل در کمین
بچه‌های محل در کمین
بچه‌های محل در قلعه
بچه‌های محل در قلعه تیدو در خواب عمیقی بود که صدای زنگ ساعت شماطه‌دار بلند شد. دستش را برای خاموش کردن ساعت دراز کرد، کش و قوسی به بدنش داد، و برای اینکه مثل همیشه ضربه‌ای آرام به سگش بزند که نزدیک تخت خواب دراز کشیده بود، از بالای تخت خم شد...
بچه‌های محل در اسکاتلندیارد
بچه‌های محل در اسکاتلندیارد
بچه‌های محل و راهزنان قطار
بچه‌های محل و راهزنان قطار
مشاهده تمام رمان های پل ژاک بونزون
مجموعه‌ها