• از مجموع ۱ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'زیر ستاره پاییزی' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۵ رو بدست آورده.
۴ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۳/۵ را داده‌ند.
• رمان 'زیر ستاره پاییزی' در کتاب‌خانه‌ی ۱ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۱ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
mastoor2010
mastoor2010
۱۳۹۶/۶/۲۱