رمان ایرانی

شاه بی شین

چشمت به چند زن می‌افتد که از آب بیرون می‌آیند و مثل ماهی‌های چاق و چله روی شن‌های ساحل می‌افتند. چند مرد هم روی شن‌ها دراز کشیده‌اند و حمام آفتاب می‌گیرند. برادر ناتنی‌ات را به جا می‌آوری که دستش را تکیه‌گاه تن کرده و با خست به دریا نگاه می‌کند؛ دریای تو... افقی که تنها به خاطر تو به رنگ زمرد درآمده ... ماهی‌های پرنده‌ای که برای دیدن تو به هوا می‌پرند... مرجان‌هایی که برای خوشامد تو رنگ به رنگ می‌شوند.

سوره مهر
9789645069269
۱۳۸۹
۴۲۰ صفحه
۹۷۳ مشاهده
۲ نقل قول
دیگر رمان‌های محمدکاظم مزینانی
شاه بی شین (پالتویی)
شاه بی شین (پالتویی) چشمت به چند زن می‌افتد که از آب بیرون می‌آیند و مثل ماهی‌های چاق و چله روی شن‌های ساحل می‌افتند. چند مرد هم روی شن‌ها دراز کشیده‌اند و حمام آفتاب می‌گیرند. برادر ناتنی‌ات را به جا می‌آوری که دستش را تکیه‌گاه تن کرده و با خست به دریا نگاه می‌کند؛ دریای تو... افقی که تنها به خاطر تو به رنگ ...
آه با شین (شاه) مجموعه داستان
آه با شین (شاه) مجموعه داستان نطفه شازده در همین عمارت کاشته شده بود. در همین اتاق 5 دری پای طاقچه‌های گچ‌بری شده و سقف آینه‌کاری مثل نطفه یک دختر و 17 پسر دیگر از زن‌های صیغه‌ای و عقدی آسمان اعیانی عمارت زن‌هایی با پیراهن حریر عروسی و یقه دلبرانه روی قالیچه‌ای ترکمنی که دو تا غزال از دویست سال پیش میان رج‌های ابریشمی آن گیر ...
مشاهده تمام رمان های محمدکاظم مزینانی
مجموعه‌ها