• از مجموع ۳ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'در جستجوی دلتورا (مجموعه اول)' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۴ رو بدست آورده.

• رمان 'در جستجوی دلتورا (مجموعه اول)' در کتاب‌خانه‌ی ۳ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۳ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
f@eze
f@eze
۱۳۹۷/۸/۱۱

trex714
trex714
۱۳۹۴/۶/۳۰

مهدی اسماعیلی
مهدی اسماعیلی
۱۳۹۲/۱۱/۳