• از مجموع ۱۸۹ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'گور به گور' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۴/۶ رو بدست آورده.
۱۰۲۶۱۱ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۳/۷۲ را داده‌ند.
• رمان 'گور به گور' در کتاب‌خانه‌ی ۱۰۱ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۱۰۱ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
108Mandana
108Mandana
۱۳۹۹/۱/۱۶

دانشیار
دانشیار
۱۳۹۸/۱۲/۱۳

mana61
mana61
۱۳۹۸/۹/۱۰

ANISHTAYN
ANISHTAYN
۱۳۹۸/۶/۵

fatemehmoosavi
fatemehmoosavi
۱۳۹۸/۳/۱۳

kazem60
kazem60
۱۳۹۸/۱/۲۳

Hesamodin
Hesamodin
۱۳۹۷/۸/۱۳

mohamad087
mohamad087
۱۳۹۷/۶/۹

Khashayarteymoorian
Khashayarteymoorian
۱۳۹۷/۶/۴

martion
martion
۱۳۹۷/۵/۶

Parisa67
Parisa67
۱۳۹۷/۴/۳۱

Roro
Roro
۱۳۹۷/۳/۲۸

elaheelahi
elaheelahi
۱۳۹۷/۳/۲۶

Callmemonster
Callmemonster
۱۳۹۷/۳/۱۷

Minas
Minas
۱۳۹۷/۳/۱۵

Shiban
Shiban
۱۳۹۷/۳/۱۵

Sherwood
Sherwood
۱۳۹۷/۳/۱۱

Mohssen
Mohssen
۱۳۹۷/۳/۱۱

behrooz1361
behrooz1361
۱۳۹۷/۳/۷

M_soroush
M_soroush
۱۳۹۷/۳/۱

Hani_niro
Hani_niro
۱۳۹۷/۲/۳۱

Pejman_gh
Pejman_gh
۱۳۹۷/۲/۳۱

Chehrzad
Chehrzad
۱۳۹۷/۲/۳۱

Edris
Edris
۱۳۹۷/۲/۳۱

Munir
Munir
۱۳۹۷/۲/۳۱

Nasim09
Nasim09
۱۳۹۷/۲/۳۰

Shahdad
Shahdad
۱۳۹۷/۲/۳۰

Sina_raufi
Sina_raufi
۱۳۹۷/۲/۳۰

Teddybear
Teddybear
۱۳۹۷/۲/۲۸

Manije_jfr
Manije_jfr
۱۳۹۷/۲/۲۷

Ethan
Ethan
۱۳۹۷/۲/۲۷

Afra_klo
Afra_klo
۱۳۹۷/۲/۲۷

Milipinkman
Milipinkman
۱۳۹۷/۲/۲۷

Ladan_tr
Ladan_tr
۱۳۹۷/۲/۲۷

Nima_molaii
Nima_molaii
۱۳۹۷/۲/۲۴

Saba_niki
Saba_niki
۱۳۹۷/۲/۲۴

Shida_ghotb
Shida_ghotb
۱۳۹۷/۲/۲۴

Zahra_ho
Zahra_ho
۱۳۹۷/۲/۲۳

Mojan_j
Mojan_j
۱۳۹۷/۲/۲۳

Setare_yh
Setare_yh
۱۳۹۷/۲/۲۳

Omid_panahi
Omid_panahi
۱۳۹۷/۲/۲۳

Parnyan
Parnyan
۱۳۹۷/۲/۲۲

Majidshah
Majidshah
۱۳۹۷/۲/۲۲

Reginald
Reginald
۱۳۹۷/۲/۲۲

Sadaaf
Sadaaf
۱۳۹۷/۲/۲۲

Teme
Teme
۱۳۹۷/۲/۲۲

Amirezaa
Amirezaa
۱۳۹۷/۲/۲۲

Kezman
Kezman
۱۳۹۷/۲/۲۲

Okhtay
Okhtay
۱۳۹۷/۲/۲۲

Vahid_fg
Vahid_fg
۱۳۹۷/۲/۲۲

Keiyhan
Keiyhan
۱۳۹۷/۲/۲۲

Pasha
Pasha
۱۳۹۷/۲/۲۲

Fereydoon
Fereydoon
۱۳۹۷/۲/۲۲

A'avin
A'avin
۱۳۹۷/۲/۲۲

Aida_tz
Aida_tz
۱۳۹۷/۲/۲۲

Elahe67
Elahe67
۱۳۹۷/۲/۲۲

Sajjad_m
Sajjad_m
۱۳۹۷/۲/۲۲

Ramin_tr
Ramin_tr
۱۳۹۷/۲/۲۲

Hamid_niknejad
Hamid_niknejad
۱۳۹۷/۲/۲۲

Kattii
Kattii
۱۳۹۷/۲/۲۲

Sogand_rz
Sogand_rz
۱۳۹۷/۲/۲۲

Raheem
Raheem
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mona_rad
Mona_rad
۱۳۹۷/۲/۲۲

Faraaaz
Faraaaz
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mahshid_emami
Mahshid_emami
۱۳۹۷/۲/۲۲

Caren
Caren
۱۳۹۷/۲/۲۲

Shivatools
Shivatools
۱۳۹۷/۲/۲۲

Hamin_gooy
Hamin_gooy
۱۳۹۷/۲/۲۲

Sepidar
Sepidar
۱۳۹۷/۲/۲۲

Shole
Shole
۱۳۹۷/۲/۲۲

Yasiin
Yasiin
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mahttab
Mahttab
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mori_mori
Mori_mori
۱۳۹۷/۲/۲۲

Siminbar
Siminbar
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mahsansh
Mahsansh
۱۳۹۷/۲/۲۲

Shimahosini
Shimahosini
۱۳۹۷/۲/۲۲

Sheghi
Sheghi
۱۳۹۷/۲/۲۲

Sijen
Sijen
۱۳۹۷/۲/۲۲

Heisenberg
Heisenberg
۱۳۹۷/۲/۲۲

Fariba_talebi
Fariba_talebi
۱۳۹۷/۲/۲۲

Theo
Theo
۱۳۹۷/۲/۲۲

Sima_mohebi
Sima_mohebi
۱۳۹۷/۲/۲۱

Miho
Miho
۱۳۹۷/۲/۲۱

Agata
Agata
۱۳۹۷/۲/۲۱

Meloody
Meloody
۱۳۹۷/۲/۲۱

Hamze
Hamze
۱۳۹۷/۲/۲۱

Firuzeh
Firuzeh
۱۳۹۷/۲/۲۱

Rozittaa
Rozittaa
۱۳۹۷/۲/۲۱

Khaled
Khaled
۱۳۹۷/۲/۲۱

Farokh
Farokh
۱۳۹۷/۲/۲۱

Apooria
Apooria
۱۳۹۷/۲/۲۱

Damooon
Damooon
۱۳۹۷/۲/۲۱

Shakibaamj
Shakibaamj
۱۳۹۷/۲/۲۱

Rezarise
Rezarise
۱۳۹۷/۲/۲۱

Adine
Adine
۱۳۹۷/۲/۲۱

Behnam_yk
Behnam_yk
۱۳۹۷/۲/۲۱

Kamraan
Kamraan
۱۳۹۷/۲/۲۱

Mmdjavad
Mmdjavad
۱۳۹۷/۲/۲۱

Rosik
Rosik
۱۳۹۷/۲/۲۱

Souphi
Souphi
۱۳۹۷/۲/۲۰

Meghmik
Meghmik
۱۳۹۷/۲/۲۰

Madomeh
Madomeh
۱۳۹۷/۲/۲۰

Likeamoon
Likeamoon
۱۳۹۷/۲/۲۰

Salmaan
Salmaan
۱۳۹۷/۲/۲۰

Manoochehr
Manoochehr
۱۳۹۷/۲/۲۰

Sahar_ka
Sahar_ka
۱۳۹۷/۲/۲۰

Mahla_sorkhi
Mahla_sorkhi
۱۳۹۷/۲/۲۰

Zeinab_zia
Zeinab_zia
۱۳۹۷/۲/۲۰

Orhan
Orhan
۱۳۹۷/۲/۲۰

Adriatic
Adriatic
۱۳۹۷/۲/۱۹

Mahsima_a
Mahsima_a
۱۳۹۷/۲/۱۹

Saeeed
Saeeed
۱۳۹۷/۲/۱۸

Shakibaa
Shakibaa
۱۳۹۷/۲/۱۸

Mahsa_ch
Mahsa_ch
۱۳۹۷/۲/۱۸

Nazanin87
Nazanin87
۱۳۹۷/۲/۱۸

Abnos
Abnos
۱۳۹۷/۲/۱۸

Mina_javaheri
Mina_javaheri
۱۳۹۷/۲/۱۷

Farshaad
Farshaad
۱۳۹۷/۲/۱۷

Fahime_shakib
Fahime_shakib
۱۳۹۷/۲/۱۷

ComeRun
ComeRun
۱۳۹۷/۲/۱۷

Fardaad
Fardaad
۱۳۹۷/۲/۱۷

Milad7
Milad7
۱۳۹۷/۲/۱۶

Ceemeen
Ceemeen
۱۳۹۷/۲/۱۶

Jamshiid
Jamshiid
۱۳۹۷/۲/۱۶

Ricardo
Ricardo
۱۳۹۷/۲/۱۶

Ronaak
Ronaak
۱۳۹۷/۲/۱۶

Bahar_taheri
Bahar_taheri
۱۳۹۷/۲/۱۵

Khashaiyar
Khashaiyar
۱۳۹۷/۲/۱۵

Khosro
Khosro
۱۳۹۷/۲/۱۵

Aidiin
Aidiin
۱۳۹۷/۲/۱۳

RendeAlamsooz
RendeAlamsooz
۱۳۹۷/۲/۱۳

Arena
Arena
۱۳۹۷/۲/۱۲

Visha
Visha
۱۳۹۷/۲/۱۲

Roya_parsa
Roya_parsa
۱۳۹۷/۲/۱۲

Azade_azad
Azade_azad
۱۳۹۷/۲/۱۲

Youhan
Youhan
۱۳۹۷/۲/۱۲

Sara_eoeo
Sara_eoeo
۱۳۹۷/۲/۱۲

Henry
Henry
۱۳۹۷/۲/۱۲

Rezasharghi
Rezasharghi
۱۳۹۷/۲/۱۲

Maali
Maali
۱۳۹۷/۲/۱۲

Shahrzad_sh
Shahrzad_sh
۱۳۹۷/۲/۱۲

Meesha
Meesha
۱۳۹۷/۲/۱۲

Mahisa
Mahisa
۱۳۹۷/۲/۱۲

Maasoom
Maasoom
۱۳۹۷/۲/۱۲

Sarinna
Sarinna
۱۳۹۷/۲/۱۲

Shahram_shni
Shahram_shni
۱۳۹۷/۲/۱۲

Jahed
Jahed
۱۳۹۷/۲/۱۲

Bigane
Bigane
۱۳۹۷/۲/۱۲

Gabriyel
Gabriyel
۱۳۹۷/۲/۱۲

Alirezahh
Alirezahh
۱۳۹۷/۲/۱۲

Mehrnaz_xh
Mehrnaz_xh
۱۳۹۷/۲/۱۲

Mohamedamin
Mohamedamin
۱۳۹۷/۲/۱۲

Narges_momeni
Narges_momeni
۱۳۹۷/۲/۱۲

Mmd_jmshdi
Mmd_jmshdi
۱۳۹۷/۲/۱۲

Marzie_
Marzie_
۱۳۹۷/۲/۱۲

Watrance
Watrance
۱۳۹۷/۲/۱۰

Salmoon
Salmoon
۱۳۹۷/۲/۱۰

Parviz
Parviz
۱۳۹۷/۲/۸

Darush
Darush
۱۳۹۷/۲/۶

Sarie
Sarie
۱۳۹۷/۲/۶

Kambizzz
Kambizzz
۱۳۹۷/۲/۶

Hoday
Hoday
۱۳۹۷/۲/۵

Kiymiya
Kiymiya
۱۳۹۷/۲/۵

Zizoo
Zizoo
۱۳۹۷/۲/۵

ShamseTabriz
ShamseTabriz
۱۳۹۷/۲/۵

Mahsan_kiani
Mahsan_kiani
۱۳۹۷/۲/۵

Encie
Encie
۱۳۹۷/۲/۴

Andre
Andre
۱۳۹۷/۲/۴

Holden_caulfield
Holden_caulfield
۱۳۹۷/۲/۳

Miladmadani
Miladmadani
۱۳۹۷/۱/۳۱

Siamakseidi
Siamakseidi
۱۳۹۷/۱/۳۱

mo05i
mo05i
۱۳۹۷/۱/۴

HadaeghOmid
HadaeghOmid
۱۳۹۶/۱۱/۶

Saeide-A
Saeide-A
۱۳۹۶/۸/۲۱

kebria
kebria
۱۳۹۶/۵/۲

Munet
Munet
۱۳۹۵/۱۲/۳

fahad
fahad
۱۳۹۵/۱۱/۱۵

bunnycs
bunnycs
۱۳۹۵/۸/۲۰

Arathorn
Arathorn
۱۳۹۵/۸/۱۱

ninito
ninito
۱۳۹۵/۸/۹

shamloom
shamloom
۱۳۹۵/۷/۱۰

Mary Daisy Dinkle
Mary Daisy Dinkle
۱۳۹۵/۱/۹

Pouya
Pouya
۱۳۹۴/۴/۵

Locondovinci
Locondovinci
۱۳۹۴/۴/۵

maryam.ehsani
maryam.ehsani
۱۳۹۴/۳/۲۴

zzota
zzota
۱۳۹۴/۳/۲۰

mammad
mammad
۱۳۹۳/۱۲/۱

shahram
shahram
۱۳۹۲/۸/۱۶

mohsenserajian
mohsenserajian
۱۳۹۲/۳/۱۲