رمان ایرانی

رهای عشق

ناخودآگاه ازش پرسیدم: «استاد شما عاشق هستید؟ منظورم عاشق به این هنر نیست. عشق زمینی رو می‌گم.» بهم نگاه کرد و گفت: «دلیلی نداره جواب این سوالت رو بدم ولی تو خودت معنی عشق رو می‌فهمی؟» «بله. عشق یعنی دوست داشتن.» محمد سرش رو چندین بار به نشانه‌ مخالفت تکان داد و گفت:«اشتباه می‌کنی. دوست داشتن با عشق فرق می‌کنه. وقتی معنی عشق و فرقش رو با دوست داشتن فهمیدی اون‌وقت متوجه می‌شی من عاشقم یا نه.» دیگه هیچی نگفتم ولی نگاهش، چشماش خیلی با نفوذ بودن. انگار تا عمق وجودم رو سوزوندن.

آموت
9786005941081
۱۳۸۹
۳۶۸ صفحه
۳۷۹ مشاهده
۰ نقل قول