• از مجموع ۲ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'عیش مدام (فلوبر و مادام بوواری)' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۵ رو بدست آورده.
۲۰۶ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۳/۹۹ را داده‌ند.
• رمان 'عیش مدام (فلوبر و مادام بوواری)' در کتاب‌خانه‌ی ۱ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۱ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
sohraaabkarimi
sohraaabkarimi
۱۳۹۸/۷/۲۲

MOparvaresh
MOparvaresh
۱۳۹۸/۳/۲۱