رمان خارجی

خانواده پاسکوال دوآرته

(The family of pascual duarte)

کامیلو خوسه سلا را در ردیف نویسندگانی چون سلین و مالا پارته و این کتاب را هم‌سنگ بیگانه کامو دانسته‌اند. پاسکوال هم مانند مورسوی بیگانه مرتکب قتلی بی‌هدف می‌شود. خانواده پاسکوال دو‌آرته بررسی روانکاوانه ترس است؛ خشونت ترس و احساس گناه نسبت به آن.

ماهی
9789649971674
۱۳۸۷
۱۹۶ صفحه
۲۱۷۵ مشاهده
۹ نقل قول
کامیلو خوسه سلا
صفحه نویسنده کامیلو خوسه سلا
۱ رمان Awarded the 1989 Nobel Prize in Literature "for a rich and intensive prose, which with restrained compassion forms a challenging vision of man's vulnerability."

See also http://en.wikipedia.org/wiki/Camilo_J...
مجموعه‌ها