• از مجموع ۳ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'جودی آینده را پیشگویی می‌کند' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۳/۳ رو بدست آورده.
۳۸۳۶ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۴/۰۴ را داده‌ند.
• رمان 'جودی آینده را پیشگویی می‌کند' در کتاب‌خانه‌ی ۱ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۱ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
hedgehog
hedgehog
۱۳۹۸/۶/۱۲

Mahkame
Mahkame
۱۳۹۷/۹/۲۵

solveig
solveig
۱۳۹۷/۵/۲