• از مجموع ۳ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'گردنبندم را پیدا کن' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۲/۷ رو بدست آورده.
۳۲۲۰۲ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۳/۷۴ را داده‌ند.
• رمان 'گردنبندم را پیدا کن' در کتاب‌خانه‌ی ۳ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۳ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
Fafa_2899
Fafa_2899
۱۳۹۷/۷/۸

Afsanwh
Afsanwh
۱۳۹۷/۴/۲۳

nnegg
nnegg
۱۳۹۷/۳/۲۷