مجموعه داستان خارجی

کوتاه‌ترین داستان‌های جهان (55 کلمه‌ای)

(The worl'ds shortest stories 55 fiction)

عنکبوت تازه داماد آشفته به تار عنکبوت ماه عسل‌شان برگشت. دیشب خوش گذشته بود، اما امروز صبح لکه قرمزی روی شکم او دید. آن روز عصر حرفی نزد، تا آن‌که مخلوط مگس را سرکشیدند. عنکبوت ماده دست انداخت دور گردن او. «زیادی ساکتی؟ چی تو را می‌خورد؟» آخرین چیزی که عنکبوت نر دید برق نیش او بود.

سالی
9789647191265
۱۳۸۴
۱۶۰ صفحه
۶۴۰ مشاهده
۰ نقل قول
دیگر رمان‌های استیو ماس
داستان‌های 55 کلمه‌ای
داستان‌های 55 کلمه‌ای فقط یکی از داستان‌ها را بخوانید، بعد سعی کنید کتاب را ببندید و از خواندن بقیه‌ی داستان‌ها صرف‌نظر کنید. هدیه‌ای بی‌نظیر برای آن‌ها که ادعا می‌کنند گرفتارتر از آن هستند که بتوانند وقتی را به مطالعه اختصاص دهند. این داستان‌ها مثل ساندویچ‌های کوچک هستند...غیر قابل مقاومت‌اند. یک داستان تا چه اندازه می‌تواند کوتاه باشد و باز داستان خوبی محسوب شود؟ گردآورنده‌ی داستان‌های 55 ...
مشاهده تمام رمان های استیو ماس
مجموعه‌ها