• از مجموع ۴ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'گفتگو در کاتدرال' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۵ رو بدست آورده.
۳۶۶۱ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۴/۳۱ را داده‌ند.
• رمان 'گفتگو در کاتدرال' در کتاب‌خانه‌ی ۶ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۶ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
sohraaabkarimi
sohraaabkarimi
۱۳۹۸/۷/۲۲

MOparvaresh
MOparvaresh
۱۳۹۸/۳/۲۱

ghami
ghami
۱۳۹۵/۱۰/۲۱

shamloom
shamloom
۱۳۹۵/۷/۱۵