• از مجموع ۲ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'من هم چه‌گوارا هستم' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۴/۵ رو بدست آورده.
۲۶۷ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۲/۹۶ را داده‌ند.
• رمان 'من هم چه‌گوارا هستم' در کتاب‌خانه‌ی ۱ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۱ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
fatemehkehtari
fatemehkehtari
۱۳۹۷/۴/۲۲

mammad
mammad
۱۳۹۳/۱۲/۷