رمان ایرانی

توران و تندیس و تن

علم
9789644054792
۱۳۸۴
۳۱۲ صفحه
۴۰۱ مشاهده
۰ نقل قول
دیگر رمان‌های فریده گلبو (کردوانی)
بعد از عشق
بعد از عشق
تجربه چهارم
تجربه چهارم
میراث تاج‌ماه
میراث تاج‌ماه این کتاب یک رمان است. زنی فوت می‌کند اما پزشک اجازه دفن او را صادر نمی‌کند و ادعا می‌کند که او را کشته‌‌اند. میراث تاجماه حکایتی واحد است که هر گوشة آن از زبان یکی از شخصیت‌های داستان، از زاویة دید او و از بعدی که در ماجرا دخالت داشته است، روایت می‌شود و مجموع گفته‌هایشان پرده از روی حقیقت ...
آوای مقدس و دختر خیاط
آوای مقدس و دختر خیاط
کنتس سلما
کنتس سلما
مشاهده تمام رمان های فریده گلبو (کردوانی)
مجموعه‌ها