• از مجموع ۶ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'بازمانده روز ' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۴ رو بدست آورده.
۱۴۷ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۴/۱ را داده‌ند.
• رمان 'بازمانده روز ' در کتاب‌خانه‌ی ۳ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۳ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
Parsa_raof
Parsa_raof
۱۳۹۷/۲/۲۳

Andre
Andre
۱۳۹۷/۱/۳۰

setaredehqani
setaredehqani
۱۳۹۵/۱۱/۱۴

shamloom
shamloom
۱۳۹۵/۸/۹

Mary Daisy Dinkle
Mary Daisy Dinkle
۱۳۹۵/۱/۹

mammad
mammad
۱۳۹۳/۱۲/۱