• از مجموع ۱۸۷ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'سلاخ خانه شماره 5' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۴/۵ رو بدست آورده.
۵۴۱ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۴/۰۵ را داده‌ند.
• رمان 'سلاخ خانه شماره 5' در کتاب‌خانه‌ی ۹۵ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۹۵ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
jmahdipour
jmahdipour
۱۳۹۹/۱/۲۴

Yashiro
Yashiro
۱۳۹۸/۱۲/۷

mana61
mana61
۱۳۹۸/۹/۱۰

asatiri
asatiri
۱۳۹۸/۸/۲۹

Zahranoruzi
Zahranoruzi
۱۳۹۸/۶/۶

BitaHirmand
BitaHirmand
۱۳۹۷/۱۲/۳

ali81
ali81
۱۳۹۷/۱۱/۲۷

Samira__2a
Samira__2a
۱۳۹۷/۱۱/۲۷

aminn
aminn
۱۳۹۷/۱۰/۲۹

elham_z777@
elham_z777@
۱۳۹۷/۱۰/۸

ketabkhaar
ketabkhaar
۱۳۹۷/۹/۲۱

Parham_mh
Parham_mh
۱۳۹۷/۸/۱۳

Mahyanmb
Mahyanmb
۱۳۹۷/۷/۲

martion
martion
۱۳۹۷/۵/۶

shadow-aida
shadow-aida
۱۳۹۷/۵/۶

Hooriyehmolana
Hooriyehmolana
۱۳۹۷/۴/۱۴

Parviz
Parviz
۱۳۹۷/۴/۲

Callmemonster
Callmemonster
۱۳۹۷/۳/۱۷

Minas
Minas
۱۳۹۷/۳/۱۵

Mahan_m
Mahan_m
۱۳۹۷/۳/۱۵

Sherwood
Sherwood
۱۳۹۷/۳/۱۱

Mohssen
Mohssen
۱۳۹۷/۳/۱۱

M_soroush
M_soroush
۱۳۹۷/۳/۱

Hani_niro
Hani_niro
۱۳۹۷/۲/۳۱

Pejman_gh
Pejman_gh
۱۳۹۷/۲/۳۱

Chehrzad
Chehrzad
۱۳۹۷/۲/۳۱

Edris
Edris
۱۳۹۷/۲/۳۱

Munir
Munir
۱۳۹۷/۲/۳۱

Nasim09
Nasim09
۱۳۹۷/۲/۳۰

Mehri_nik
Mehri_nik
۱۳۹۷/۲/۳۰

Sewda
Sewda
۱۳۹۷/۲/۳۰

Shahdad
Shahdad
۱۳۹۷/۲/۳۰

Milipinkman
Milipinkman
۱۳۹۷/۲/۲۷

Ladan_tr
Ladan_tr
۱۳۹۷/۲/۲۷

Saba_niki
Saba_niki
۱۳۹۷/۲/۲۴

Shida_ghotb
Shida_ghotb
۱۳۹۷/۲/۲۴

Zahra_ho
Zahra_ho
۱۳۹۷/۲/۲۳

Mojan_j
Mojan_j
۱۳۹۷/۲/۲۳

Marjane_jan
Marjane_jan
۱۳۹۷/۲/۲۳

Omid_panahi
Omid_panahi
۱۳۹۷/۲/۲۳

Ladywolf
Ladywolf
۱۳۹۷/۲/۲۲

Hoorie
Hoorie
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mandan
Mandan
۱۳۹۷/۲/۲۲

Parnyan
Parnyan
۱۳۹۷/۲/۲۲

Majidshah
Majidshah
۱۳۹۷/۲/۲۲

Reginald
Reginald
۱۳۹۷/۲/۲۲

Sadaaf
Sadaaf
۱۳۹۷/۲/۲۲

Teme
Teme
۱۳۹۷/۲/۲۲

Amirezaa
Amirezaa
۱۳۹۷/۲/۲۲

Kezman
Kezman
۱۳۹۷/۲/۲۲

Okhtay
Okhtay
۱۳۹۷/۲/۲۲

Keiyhan
Keiyhan
۱۳۹۷/۲/۲۲

Pasha
Pasha
۱۳۹۷/۲/۲۲

Fereydoon
Fereydoon
۱۳۹۷/۲/۲۲

A'avin
A'avin
۱۳۹۷/۲/۲۲

Aida_tz
Aida_tz
۱۳۹۷/۲/۲۲

Elahe67
Elahe67
۱۳۹۷/۲/۲۲

Sajjad_m
Sajjad_m
۱۳۹۷/۲/۲۲

Ramin_tr
Ramin_tr
۱۳۹۷/۲/۲۲

Hamid_niknejad
Hamid_niknejad
۱۳۹۷/۲/۲۲

Kattii
Kattii
۱۳۹۷/۲/۲۲

Sogand_rz
Sogand_rz
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mona_rad
Mona_rad
۱۳۹۷/۲/۲۲

Faraaaz
Faraaaz
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mahshid_emami
Mahshid_emami
۱۳۹۷/۲/۲۲

Shivatools
Shivatools
۱۳۹۷/۲/۲۲

Hamin_gooy
Hamin_gooy
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mahsan_kiani
Mahsan_kiani
۱۳۹۷/۲/۲۲

Sepidar
Sepidar
۱۳۹۷/۲/۲۲

Shole
Shole
۱۳۹۷/۲/۲۲

Yasiin
Yasiin
۱۳۹۷/۲/۲۲

Rasoulg
Rasoulg
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mahttab
Mahttab
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mori_mori
Mori_mori
۱۳۹۷/۲/۲۲

Siminbar
Siminbar
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mahsansh
Mahsansh
۱۳۹۷/۲/۲۲

Sijen
Sijen
۱۳۹۷/۲/۲۲

Heisenberg
Heisenberg
۱۳۹۷/۲/۲۲

Fariba_talebi
Fariba_talebi
۱۳۹۷/۲/۲۲

Theo
Theo
۱۳۹۷/۲/۲۲

Ceemeen
Ceemeen
۱۳۹۷/۲/۲۲

Sima_mohebi
Sima_mohebi
۱۳۹۷/۲/۲۱

Miho
Miho
۱۳۹۷/۲/۲۱

Agata
Agata
۱۳۹۷/۲/۲۱

Meloody
Meloody
۱۳۹۷/۲/۲۱

Hamze
Hamze
۱۳۹۷/۲/۲۱

Firuzeh
Firuzeh
۱۳۹۷/۲/۲۱

Rozittaa
Rozittaa
۱۳۹۷/۲/۲۱

Khaled
Khaled
۱۳۹۷/۲/۲۱

Farokh
Farokh
۱۳۹۷/۲/۲۱

Apooria
Apooria
۱۳۹۷/۲/۲۱

Damooon
Damooon
۱۳۹۷/۲/۲۱

Shakibaamj
Shakibaamj
۱۳۹۷/۲/۲۱

Rezarise
Rezarise
۱۳۹۷/۲/۲۱

Nami_m
Nami_m
۱۳۹۷/۲/۲۱

Adine
Adine
۱۳۹۷/۲/۲۱

Behnam_yk
Behnam_yk
۱۳۹۷/۲/۲۱

Kamraan
Kamraan
۱۳۹۷/۲/۲۱

Mmdjavad
Mmdjavad
۱۳۹۷/۲/۲۱

Rosik
Rosik
۱۳۹۷/۲/۲۱

Souphi
Souphi
۱۳۹۷/۲/۲۰

Meghmik
Meghmik
۱۳۹۷/۲/۲۰

Madomeh
Madomeh
۱۳۹۷/۲/۲۰

Salmaan
Salmaan
۱۳۹۷/۲/۲۰

Manoochehr
Manoochehr
۱۳۹۷/۲/۲۰

Maede_sh
Maede_sh
۱۳۹۷/۲/۲۰

Sahar_ka
Sahar_ka
۱۳۹۷/۲/۲۰

Mahla_sorkhi
Mahla_sorkhi
۱۳۹۷/۲/۲۰

Orhan
Orhan
۱۳۹۷/۲/۲۰

Adriatic
Adriatic
۱۳۹۷/۲/۱۹

Mahsima_a
Mahsima_a
۱۳۹۷/۲/۱۹

Saeeed
Saeeed
۱۳۹۷/۲/۱۸

Shakibaa
Shakibaa
۱۳۹۷/۲/۱۸

Mahsa_ch
Mahsa_ch
۱۳۹۷/۲/۱۸

Nazanin87
Nazanin87
۱۳۹۷/۲/۱۸

Abnos
Abnos
۱۳۹۷/۲/۱۸

Mitram
Mitram
۱۳۹۷/۲/۱۷

Mina_javaheri
Mina_javaheri
۱۳۹۷/۲/۱۷

Farshaad
Farshaad
۱۳۹۷/۲/۱۷

Fahime_shakib
Fahime_shakib
۱۳۹۷/۲/۱۷

Vahid_fg
Vahid_fg
۱۳۹۷/۲/۱۷

Mamadreza
Mamadreza
۱۳۹۷/۲/۱۷

ComeRun
ComeRun
۱۳۹۷/۲/۱۷

Fardaad
Fardaad
۱۳۹۷/۲/۱۷

Jamshiid
Jamshiid
۱۳۹۷/۲/۱۶

Ricardo
Ricardo
۱۳۹۷/۲/۱۶

Ronaak
Ronaak
۱۳۹۷/۲/۱۶

Bahar_taheri
Bahar_taheri
۱۳۹۷/۲/۱۵

Khosro
Khosro
۱۳۹۷/۲/۱۵

Aidiin
Aidiin
۱۳۹۷/۲/۱۳

RendeAlamsooz
RendeAlamsooz
۱۳۹۷/۲/۱۳

Arena
Arena
۱۳۹۷/۲/۱۲

Visha
Visha
۱۳۹۷/۲/۱۲

Roya_parsa
Roya_parsa
۱۳۹۷/۲/۱۲

Azade_azad
Azade_azad
۱۳۹۷/۲/۱۲

Marjan_and
Marjan_and
۱۳۹۷/۲/۱۲

Youhan
Youhan
۱۳۹۷/۲/۱۲

Sara_eoeo
Sara_eoeo
۱۳۹۷/۲/۱۲

Rezasharghi
Rezasharghi
۱۳۹۷/۲/۱۲

Maali
Maali
۱۳۹۷/۲/۱۲

Shahrzad_sh
Shahrzad_sh
۱۳۹۷/۲/۱۲

Shahram_shni
Shahram_shni
۱۳۹۷/۲/۱۲

Jahed
Jahed
۱۳۹۷/۲/۱۲

Bigane
Bigane
۱۳۹۷/۲/۱۲

Gabriyel
Gabriyel
۱۳۹۷/۲/۱۲

Alirezahh
Alirezahh
۱۳۹۷/۲/۱۲

Mohamedamin
Mohamedamin
۱۳۹۷/۲/۱۲

Mina_movahedi
Mina_movahedi
۱۳۹۷/۲/۱۲

Narges_momeni
Narges_momeni
۱۳۹۷/۲/۱۲

Aren_khalili
Aren_khalili
۱۳۹۷/۲/۱۲

Marzie_
Marzie_
۱۳۹۷/۲/۱۲

Andre
Andre
۱۳۹۷/۲/۱۰

Mary_magdolen
Mary_magdolen
۱۳۹۷/۲/۱۰

Watrance
Watrance
۱۳۹۷/۲/۱۰

UnusualNaghi
UnusualNaghi
۱۳۹۷/۲/۶

Sarie
Sarie
۱۳۹۷/۲/۶

OosMajid
OosMajid
۱۳۹۷/۲/۶

Cheeman
Cheeman
۱۳۹۷/۲/۵

Nakisah
Nakisah
۱۳۹۷/۲/۴

Simamaleki
Simamaleki
۱۳۹۷/۱/۳۱

Shimahosini
Shimahosini
۱۳۹۷/۱/۳۱

holy.mary
holy.mary
۱۳۹۶/۶/۸

ninito
ninito
۱۳۹۶/۴/۲۹

Matin65
Matin65
۱۳۹۶/۳/۲۹

shining
shining
۱۳۹۶/۳/۲۵

sayman
sayman
۱۳۹۶/۲/۲۷

Nasim1396
Nasim1396
۱۳۹۶/۱/۲۰

amirriazi
amirriazi
۱۳۹۶/۱/۱۶

Zahraaa69
Zahraaa69
۱۳۹۵/۱۲/۱۴

Munet
Munet
۱۳۹۵/۱۲/۳

saharjafari00
saharjafari00
۱۳۹۵/۱۱/۱۹

Amirmarty
Amirmarty
۱۳۹۵/۱۱/۳

ghami
ghami
۱۳۹۵/۱۰/۲۱

Roodabe
Roodabe
۱۳۹۵/۱۰/۱۵

mibina_zhk
mibina_zhk
۱۳۹۵/۸/۱۶

Ali
Ali
۱۳۹۵/۷/۲۳

shila95sh
shila95sh
۱۳۹۵/۶/۳۱

shamloom
shamloom
۱۳۹۵/۶/۲۸

Mary Daisy Dinkle
Mary Daisy Dinkle
۱۳۹۵/۱/۹

minou
minou
۱۳۹۴/۵/۱۳

sadeghsm
sadeghsm
۱۳۹۴/۳/۳۱

mo05i
mo05i
۱۳۹۴/۱/۸

mammad
mammad
۱۳۹۳/۱۱/۲۹

arsham2
arsham2
۱۳۹۳/۱۱/۲۳

Forte
Forte
۱۳۹۲/۷/۲۲

+Joker
+Joker
۱۳۹۲/۵/۲۷

farzane fahimian
farzane fahimian
۱۳۹۱/۱۱/۸