• از مجموع ۶ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'کلمات' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۳/۷۵ رو بدست آورده.
۳۱۳۵ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۳/۷۵ را داده‌ند.
• رمان 'کلمات' در کتاب‌خانه‌ی ۲ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۲ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
saharjafari00
saharjafari00
۱۳۹۵/۱۱/۱۹

shamloom
shamloom
۱۳۹۵/۷/۲۵

Mary Daisy Dinkle
Mary Daisy Dinkle
۱۳۹۵/۱/۱۰

mammad
mammad
۱۳۹۳/۱۱/۳۰

Great20
Great20
۱۳۹۳/۱۱/۱۶

ream228
ream228
۱۳۹۳/۱۱/۶