مجموعه داستان خارجی

کت زوک (مجموعه داستان طنز)

این بود که ایشان بدون کوچک‌ترین درنگی در هامش عریضه مرقوم فرمودند: «آقایان، عجالتا چیز دیگری بمالند!»... به مالیه قدغن کنید، کلاه زنانه را هم داخل امتعه مجاز بگذارند که وارد شود، لازم می‌شود!» بدبختان جماعت کلاه‌مال‌های دارالدوله حسب‌الامر رئیس‌الوزرا به فکر مالیدن چیز دیگری می‌افتند! آن‌ها با شرمندگی خود را شماتت می‌کردند که چطور صدها سال و ده‌ها نسل گذشته بود و این جماعت به عقلشان نرسیده بود که برای رهایی از اقتصاد تک‌محصولی، چیزهای دیگری را هم می‌شد بمالند و این همه، غفلت کرده بودند؟!...

آموت
9786005941067
۱۳۸۹
۱۰۴ صفحه
۵۳۱ مشاهده
۰ نقل قول
مهدی محبی کرمانی
صفحه نویسنده مهدی محبی کرمانی
۲ رمان Arthur Conan Doyle was born the third of ten siblings on 22 May 1859 in Edinburgh, Scotland. His father, Charles Altamont Doyle, was born in England of Irish descent, and his mother, born Mary Foley, was Irish. They were married in 1855.

Although he is now referred to as "Conan Doyle", the origin of this compound surname (if that is how he meant it to be understood) is uncertain. His baptism record in the registry of St Mary's Cathedral ...
دیگر رمان‌های مهدی محبی کرمانی
آل
آل آقا گفت: آب خراب عشق است، زنان بیایند عروس آب را از عزا به در آورند! و قنات دیوانه‌وار تمام دره‌ها و دشت‌ها را سیراب می‌کرد و می‌رفت تا آن آخرین آبادی که می‌گفتند هزارمین آبادی هزار بود. پیرمردان می‌گفتند که نه آنها، نه پدران آنها و نه پدران پدران آنها به یاد نمی‌آورند که آبی به آخرین آبادی هزار ...
مشاهده تمام رمان های مهدی محبی کرمانی
مجموعه‌ها