• از مجموع ۷ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'مارک و پلو (سفرنامه‌های منصور ضابطیان)' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۴/۳ رو بدست آورده.
۵۲۵ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۳/۸۳ را داده‌ند.
• رمان 'مارک و پلو (سفرنامه‌های منصور ضابطیان)' در کتاب‌خانه‌ی ۳ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۳ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
fatemehahmadiii
fatemehahmadiii
۱۳۹۷/۱۲/۲۳

zahralabbafan
zahralabbafan
۱۳۹۷/۱۲/۱۹

hedgehog
hedgehog
۱۳۹۷/۳/۶

roxanaa
roxanaa
۱۳۹۶/۱۱/۴

yalda_shirazi
yalda_shirazi
۱۳۹۶/۱/۲۴

its_zahra
its_zahra
۱۳۹۵/۱۲/۸

tala taher
tala taher
۱۳۹۲/۷/۸