۳ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۴/۶۷ را داده‌ند.
• رمان 'در جستجوی زمان از دست رفته 8 (زمان بازیافته)' در کتاب‌خانه‌ی ۰ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۰ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
هنوز کسی به این رمان امتیاز نداده است.