• از مجموع ۱ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'اشتیلر' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۳/۵ رو بدست آورده.
۵۵ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۴/۰۴ را داده‌ند.
• رمان 'اشتیلر' در کتاب‌خانه‌ی ۰ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۰ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
holy.mary
holy.mary
۱۳۹۷/۱/۲۹