رمان ایرانی

آن سوار بی‌نشان

بهنام
9789645668325
۱۳۸۳
۵۱۲ صفحه
۳۰۹ مشاهده
۰ نقل قول
دیگر رمان‌های کورس سلحشور
گزیده آثار کورس سلحشور
گزیده آثار کورس سلحشور در این گزیده نمایش‌نامه ‹‹آلونک››، ‹‹پلنگ نیمروز››، ‹‹آن‌ها و ابلیس›› و ‹‹اسفندیار و مرگ›› آمده است و نیز فیلم‌نامه ‹‹آوار››. سلحشور در تمامی آثارش، حتی زمانی که به مسائل اسطوره‌ای (اسفندیار و مرگ) و تاریخی (پلنگ نیمروز) می‌پردازد توجه خاصی به مسائل انسانی و اجتماعی امروز دارد و در حقیقت آن مسائل کهنه را آنچنان امروزی می‌کند که خواننده یا ...
مشاهده تمام رمان های کورس سلحشور
مجموعه‌ها