• از مجموع ۲ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'آشنایی با بورخس' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۳/۷۵ رو بدست آورده.
۴۰ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۳/۵۳ را داده‌ند.
• رمان 'آشنایی با بورخس' در کتاب‌خانه‌ی ۲ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۲ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
Ali
Ali
۱۳۹۷/۵/۳۱

Parviz
Parviz
۱۳۹۷/۲/۲۳