رمان خارجی

عاشقانه‌های بغدادی بر اساس نسخه‌های عربی (1001 شب)

با گذشت بیش از یک‌صد و شصت سال از نخستین ترجمه‌ی هزار و یک شب به فارسی ضرورت ترجمه‌ای جدید و کامل از آن احساس می‌شد، به ویژه با توجه به این که تاکنون ده‌ها ترجمه‌ی مختلف از این اثر به زبان‌های دیگر انجام شده است. مترجم به پیشنهاد نشر مرکز انجام این مهم را عهده‌دار شد و ترجمه‌ی حاضر ثمره‌ی همکاری و تلاش یازده‌ ساله‌ی آن دو است. این ترجمه به دو صورت ارائه می‌شود. نخست براساس تقسیم‌بندی موضوعی داستان‌ها و گردآوردن قصه‌های هر مقوله در کتابی مستقل و جداگانه؛ و همچنین به صورت معهود، که در آن قصه‌ها به ترتیب شب به شب حکایت می‌شوند. در طبقه‌بندی مضمونی، که کتاب حاضر یکی از مجلدات آن است، قصه‌های همگون یا هم خانواده کنار هم قرار می‌گیرند و بر جستگی و ارزش برخی داستان‌ها که در انبوه پرشمار داستان‌های ناهمگون کم بوده‌اند بهتر نمایانده می‌شود. هزار و یک شب در بردارنده‌ی بیش از دویست و هشتاد داستان است که البته در دل هر یک از آن‌ها چند قصه‌ی فرعی نیز روایت می‌شود. داستان‌های مصری گردآمده در این مجلد به دلیل روی آوردن به فضای بیرونی و واقعیت دنیای خارجی و نیز سبک و نثر قصه‌گویی به داستان‌های واقع‌گرای مدرن نزدیک‌تر‌اند.

مرکز
9789643059729
۱۳۸۷
۲۵۶ صفحه
۳۷۱ مشاهده
۰ نقل قول
دیگر رمان‌های ابراهیم اقلیدی
مجموعه 1001 شب 3 (6 جلدی) با قاب
مجموعه 1001 شب 3 (6 جلدی) با قاب با گذشت بیش از یک‌صد و شصت سال از نخستین ترجمه‌ی هزار و یک شب به فارسی ضرورت ترجمه‌ای جدید و کامل از آن احساس می‌شد، به ویژه با توجه به این که تاکنون ده‌ها ترجمه‌ی مختلف از این اثر به زبان‌های دیگر انجام شده است. مترجم به پیشنهاد نشر مرکز انجام این مهم را عهده‌دار شد و ترجمه‌ی حاضر ...
پهلوانه‌ها (شاه عمرنعمان و پسرانش) 1001 شب
پهلوانه‌ها (شاه عمرنعمان و پسرانش) 1001 شب با گذشت بیش از یک‌صد و شصت سال از نخستین ترجمه‌ی هزار و یک شب به فارسی ضرورت ترجمه‌ای جدید و کامل از آن احساس می‌شد، به ویژه با توجه به این که تاکنون ده‌ها ترجمه‌ی مختلف از این اثر به زبان‌های دیگر انجام شده است. مترجم به پیشنهاد نشر مرکز انجام این مهم را عهده‌دار شد و ترجمه‌ی حاضر ...
شبانه‌های هند و ایرانی بر اساس نسخه‌های عربی (1001 شب)
شبانه‌های هند و ایرانی بر اساس نسخه‌های عربی (1001 شب)
مجموعه 1001 شب (6 جلدی) با قاب
مجموعه 1001 شب (6 جلدی) با قاب با گذشت بیش از یک‌صد و شصت سال از نخستین ترجمه‌ی هزار و یک شب به فارسی ضرورت ترجمه‌ای جدید و کامل از آن احساس می‌شد، به ویژه با توجه به این که تاکنون ده‌ها ترجمه‌ی مختلف از این اثر به زبان‌های دیگر انجام شده است. مترجم به پیشنهاد نشر مرکز انجام این مهم را عهده‌دار شد و ترجمه‌ی حاضر ...
مشاهده تمام رمان های ابراهیم اقلیدی
مجموعه‌ها