• از مجموع ۵۷ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'مسخ ' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۳/۹ رو بدست آورده.
۲۱۲۵ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۳/۷۸ را داده‌ند.
• رمان 'مسخ ' در کتاب‌خانه‌ی ۲۹ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۲۹ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
Reyhaneh8
Reyhaneh8
۱۴۰۰/۱۱/۱۴

Marjanii
Marjanii
۱۴۰۰/۸/۱۹

Sara@ab
Sara@ab
۱۴۰۰/۳/۲۵

mahshar666
mahshar666
۱۳۹۹/۱۱/۲

Ahora2354
Ahora2354
۱۳۹۹/۹/۴

jmahdipour
jmahdipour
۱۳۹۹/۱/۲۴

دانشیار
دانشیار
۱۳۹۹/۱/۱۲

Gooyesh
Gooyesh
۱۳۹۸/۱۱/۲۳

jam95
jam95
۱۳۹۸/۱۰/۱۰

reza50
reza50
۱۳۹۸/۹/۱۴

masepehr
masepehr
۱۳۹۸/۸/۴

Zahranoruzi
Zahranoruzi
۱۳۹۸/۶/۶

Baran9060
Baran9060
۱۳۹۷/۹/۱۹

ZahraNahad
ZahraNahad
۱۳۹۷/۹/۱۳

Mobina_taheri
Mobina_taheri
۱۳۹۷/۸/۲۲

Parham_mh
Parham_mh
۱۳۹۷/۸/۱۳

tarokh2020
tarokh2020
۱۳۹۷/۷/۲۷

i_sky99
i_sky99
۱۳۹۷/۶/۱۸

Haifa
Haifa
۱۳۹۷/۶/۱۰

marzieh84
marzieh84
۱۳۹۷/۵/۲۲

loqman
loqman
۱۳۹۷/۵/۱۳

moranjoori
moranjoori
۱۳۹۷/۴/۲۵

Hooriyehmolana
Hooriyehmolana
۱۳۹۷/۴/۱۴

نفیسه
نفیسه
۱۳۹۷/۳/۸

Parviz
Parviz
۱۳۹۷/۳/۲

Hamed61
Hamed61
۱۳۹۷/۲/۲۶

neda78
neda78
۱۳۹۷/۲/۲۳

Shimahosini
Shimahosini
۱۳۹۷/۱/۳۱

mo05i
mo05i
۱۳۹۷/۱/۴

amir_epica
amir_epica
۱۳۹۶/۹/۲۵

hadiv
hadiv
۱۳۹۶/۹/۲۲

sou_lesoleil
sou_lesoleil
۱۳۹۶/۹/۱۲

anahi
anahi
۱۳۹۶/۶/۹

hamed1984
hamed1984
۱۳۹۶/۴/۲۸

avaaz
avaaz
۱۳۹۶/۴/۲۲

chegali
chegali
۱۳۹۶/۴/۱۱

ahossein
ahossein
۱۳۹۶/۲/۲۵

medusa
medusa
۱۳۹۶/۲/۲۵

غزال
غزال
۱۳۹۶/۲/۱۹

Nasim1396
Nasim1396
۱۳۹۶/۱/۲۰

hoko
hoko
۱۳۹۶/۱/۱۸

tiredwall
tiredwall
۱۳۹۵/۱۲/۶

Munet
Munet
۱۳۹۵/۱۲/۴

Sohrab_R
Sohrab_R
۱۳۹۵/۱۲/۴

a_baamdad
a_baamdad
۱۳۹۵/۱۲/۱

Amiranvali
Amiranvali
۱۳۹۵/۱۱/۲۲

saharjafari00
saharjafari00
۱۳۹۵/۱۱/۱۹

fahad
fahad
۱۳۹۵/۱۱/۱۵

Arathorn
Arathorn
۱۳۹۵/۸/۱۱

ahlam
ahlam
۱۳۹۴/۷/۲۶

maryam.ehsani
maryam.ehsani
۱۳۹۴/۳/۲۴

sekoutekavir
sekoutekavir
۱۳۹۴/۱/۱۹

mammad
mammad
۱۳۹۳/۱۱/۲۹

Great20
Great20
۱۳۹۳/۹/۹

shila95sh
shila95sh
۱۳۹۳/۶/۶

baran
baran
۱۳۹۳/۴/۲۸

كتابخانه گوگولي
كتابخانه گوگولي
۱۳۹۱/۹/۱۴