رمان خارجی

لبخند پای نردبان

(The smil at the foot of the ladder)

می‌خواستم قهرمان داستانم، آگوست، مثل نور از صحنه خارج شود، اما نه با مرگ؟ می‌خواستم مرگ او روشنی‌بخش راه باشد، آغاز باشد، نه پایان. آغاز زندگی زمانی است که آگوست خودش می‌شود، نه فقط آگوست، بلکه همه انسان‌ها.

نیلوفر
9789644485176
۱۳۹۱
۶۴ صفحه
۱۴۴۰ مشاهده
۰ نقل قول
دیگر رمان‌های هنری میلر
لبخند در پای نردبام
لبخند در پای نردبام
مدار راس‌السرطان
مدار راس‌السرطان برای توست که می‌خوانم، تانیا، ای کاش که می‌توانستم خوش‌تر از این بخوانم، آهنگین‌تر از این، اما در آن صورت شاید هرگز به شنیدن آوازم رضایت نمی‌دادی، تو به آواز دیگران گوش داده‌ای و آوازشان هیچ گرمایی به تو نبخشیده. آن‌ها یا بیش از حد زیبا خوانده‌اند، یا کمتر از آن‌چه انتظار داشتی. نمی‌دانم بیست و چندم اکتبر است. دیگر ...
پیکره‌ ماروسی
پیکره‌ ماروسی
نکسوس (تصلیب گلگون)
نکسوس (تصلیب گلگون)
مشاهده تمام رمان های هنری میلر
مجموعه‌ها