• از مجموع ۳ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'کنسرتویی به یاد 1 فرشته' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۲/۶۷ رو بدست آورده.
۲۳۴ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۳/۸۵ را داده‌ند.
• رمان 'کنسرتویی به یاد 1 فرشته' در کتاب‌خانه‌ی ۱ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۱ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
holy.mary
holy.mary
۱۳۹۷/۸/۲۷

shamloom
shamloom
۱۳۹۵/۷/۲۵

Mary Daisy Dinkle
Mary Daisy Dinkle
۱۳۹۵/۱/۱۰