• از مجموع ۱۷۰ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'تنهایی پر هیاهو' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۴/۲ رو بدست آورده.

• رمان 'تنهایی پر هیاهو' در کتاب‌خانه‌ی ۱۰۳ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۱۰۳ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
farsam
farsam
۱۴۰۰/۶/۲۱

Sara@ab
[email protected]
۱۴۰۰/۳/۲۵

HouriehEbrahimi
HouriehEbrahimi
۱۳۹۹/۱۱/۱۳

chegali
chegali
۱۳۹۹/۱۰/۲۷

shideh
shideh
۱۳۹۹/۸/۲۸

elham_z777@
[email protected]
۱۳۹۹/۳/۷

108Mandana
108Mandana
۱۳۹۹/۱/۱۶

Yashiro
Yashiro
۱۳۹۸/۱۲/۷

Sarrad
Sarrad
۱۳۹۸/۱۱/۵

reza50
reza50
۱۳۹۸/۹/۱۴

asatiri
asatiri
۱۳۹۸/۸/۲۹

siamak-7
siamak-7
۱۳۹۸/۴/۲۶

fatemehmoosavi
fatemehmoosavi
۱۳۹۸/۳/۱۳

kazem60
kazem60
۱۳۹۸/۱/۲۳

BitaHirmand
BitaHirmand
۱۳۹۷/۱۲/۳

memetti
memetti
۱۳۹۷/۱۱/۲۷

ali81
ali81
۱۳۹۷/۱۱/۲۷

Baran9060
Baran9060
۱۳۹۷/۹/۱۹

Niloofarslvt
Niloofarslvt
۱۳۹۷/۸/۲۴

Torres
Torres
۱۳۹۷/۸/۱۴

Mahyanmb
Mahyanmb
۱۳۹۷/۷/۲

Parviz
Parviz
۱۳۹۷/۵/۱۵

elaheelahi
elaheelahi
۱۳۹۷/۳/۲۶

Callmemonster
Callmemonster
۱۳۹۷/۳/۱۷

Minas
Minas
۱۳۹۷/۳/۱۵

Mahan_m
Mahan_m
۱۳۹۷/۳/۱۵

Sherwood
Sherwood
۱۳۹۷/۳/۱۱

Mohssen
Mohssen
۱۳۹۷/۳/۱۱

Bahare_sh
Bahare_sh
۱۳۹۷/۳/۱۱

نفیسه
نفیسه
۱۳۹۷/۳/۸

M_soroush
M_soroush
۱۳۹۷/۳/۱

Hani_niro
Hani_niro
۱۳۹۷/۲/۳۱

Pejman_gh
Pejman_gh
۱۳۹۷/۲/۳۱

Chehrzad
Chehrzad
۱۳۹۷/۲/۳۱

Edris
Edris
۱۳۹۷/۲/۳۱

Nasim09
Nasim09
۱۳۹۷/۲/۳۰

Sewda
Sewda
۱۳۹۷/۲/۳۰

Shahdad
Shahdad
۱۳۹۷/۲/۳۰

Teddybear
Teddybear
۱۳۹۷/۲/۲۸

Afra_klo
Afra_klo
۱۳۹۷/۲/۲۷

Andre
Andre
۱۳۹۷/۲/۲۶

Shida_ghotb
Shida_ghotb
۱۳۹۷/۲/۲۴

Zahra_ho
Zahra_ho
۱۳۹۷/۲/۲۳

Mojan_j
Mojan_j
۱۳۹۷/۲/۲۳

Marjane_jan
Marjane_jan
۱۳۹۷/۲/۲۳

Omid_panahi
Omid_panahi
۱۳۹۷/۲/۲۳

Parnyan
Parnyan
۱۳۹۷/۲/۲۲

Kezman
Kezman
۱۳۹۷/۲/۲۲

Aida_tz
Aida_tz
۱۳۹۷/۲/۲۲

Elahe67
Elahe67
۱۳۹۷/۲/۲۲

Sajjad_m
Sajjad_m
۱۳۹۷/۲/۲۲

Ramin_tr
Ramin_tr
۱۳۹۷/۲/۲۲

Hamid_niknejad
Hamid_niknejad
۱۳۹۷/۲/۲۲

Kattii
Kattii
۱۳۹۷/۲/۲۲

Sogand_rz
Sogand_rz
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mona_rad
Mona_rad
۱۳۹۷/۲/۲۲

Faraaaz
Faraaaz
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mahshid_emami
Mahshid_emami
۱۳۹۷/۲/۲۲

Rezaroman
Rezaroman
۱۳۹۷/۲/۲۲

Shivatools
Shivatools
۱۳۹۷/۲/۲۲

Hamin_gooy
Hamin_gooy
۱۳۹۷/۲/۲۲

Pari_pari
Pari_pari
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mahsan_kiani
Mahsan_kiani
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mahsimaa
Mahsimaa
۱۳۹۷/۲/۲۲

Nikii
Nikii
۱۳۹۷/۲/۲۲

Setii
Setii
۱۳۹۷/۲/۲۲

Shole
Shole
۱۳۹۷/۲/۲۲

Yasiin
Yasiin
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mahttab
Mahttab
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mori_mori
Mori_mori
۱۳۹۷/۲/۲۲

Siminbar
Siminbar
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mahsansh
Mahsansh
۱۳۹۷/۲/۲۲

DoodOod
DoodOod
۱۳۹۷/۲/۲۲

Sijen
Sijen
۱۳۹۷/۲/۲۲

Fariba_talebi
Fariba_talebi
۱۳۹۷/۲/۲۲

Theo
Theo
۱۳۹۷/۲/۲۲

Sima_mohebi
Sima_mohebi
۱۳۹۷/۲/۲۱

Hamze
Hamze
۱۳۹۷/۲/۲۱

Firuzeh
Firuzeh
۱۳۹۷/۲/۲۱

Mrs_Dalloway
Mrs_Dalloway
۱۳۹۷/۲/۲۱

Khaled
Khaled
۱۳۹۷/۲/۲۱

Mona_amiri
Mona_amiri
۱۳۹۷/۲/۲۱

Angleita
Angleita
۱۳۹۷/۲/۲۱

Nami_m
Nami_m
۱۳۹۷/۲/۲۱

Adine
Adine
۱۳۹۷/۲/۲۱

Dreamer_r
Dreamer_r
۱۳۹۷/۲/۲۱

Behnam_yk
Behnam_yk
۱۳۹۷/۲/۲۱

Kamraan
Kamraan
۱۳۹۷/۲/۲۱

Souphi
Souphi
۱۳۹۷/۲/۲۰

Salmaan
Salmaan
۱۳۹۷/۲/۲۰

Manoochehr
Manoochehr
۱۳۹۷/۲/۲۰

Minooo
Minooo
۱۳۹۷/۲/۲۰

Sahar_ka
Sahar_ka
۱۳۹۷/۲/۲۰

Mahsima_a
Mahsima_a
۱۳۹۷/۲/۱۹

Shakibaa
Shakibaa
۱۳۹۷/۲/۱۸

Nazanin87
Nazanin87
۱۳۹۷/۲/۱۸

Abnos
Abnos
۱۳۹۷/۲/۱۸

Nellom
Nellom
۱۳۹۷/۲/۱۶

Hesamodin
Hesamodin
۱۳۹۷/۲/۱۶

Roshaanaak
Roshaanaak
۱۳۹۷/۲/۱۶

Merdak
Merdak
۱۳۹۷/۲/۱۲

Ahmad_reza
Ahmad_reza
۱۳۹۷/۲/۱۲

Mahisa
Mahisa
۱۳۹۷/۲/۱۲

mehrdadfk
mehrdadfk
۱۳۹۷/۲/۴

Parastood
Parastood
۱۳۹۷/۱/۲۷

mehrdad_erfani
mehrdad_erfani
۱۳۹۷/۱/۹

Rozanna
Rozanna
۱۳۹۷/۱/۳

منیژه
منیژه
۱۳۹۶/۹/۱۴

Saeide-A
Saeide-A
۱۳۹۶/۸/۲۱

Parastoo69
Parastoo69
۱۳۹۶/۶/۳

navid77
navid77
۱۳۹۶/۵/۶

kebria
kebria
۱۳۹۶/۵/۲

ashkanqashqai
ashkanqashqai
۱۳۹۶/۵/۲

sayman
sayman
۱۳۹۶/۴/۱۰

amirarabloo
amirarabloo
۱۳۹۶/۴/۲

loolyta
loolyta
۱۳۹۶/۳/۱۱

Avishan666
Avishan666
۱۳۹۶/۲/۲۰

mahsa_dk
mahsa_dk
۱۳۹۶/۲/۶

miramir
miramir
۱۳۹۶/۱/۱۰

talaneh
talaneh
۱۳۹۵/۱۲/۶

Munet
Munet
۱۳۹۵/۱۲/۴

a_baamdad
a_baamdad
۱۳۹۵/۱۲/۱

saharjafari00
saharjafari00
۱۳۹۵/۱۱/۱۹

alirezad20
alirezad20
۱۳۹۵/۱۱/۱۹

yasmin74
yasmin74
۱۳۹۵/۱۱/۱۵

manema
manema
۱۳۹۵/۱۱/۱۳

mahlaVKiyan
mahlaVKiyan
۱۳۹۵/۱۱/۱۲

Roodabe
Roodabe
۱۳۹۵/۱۰/۱۵

Somi marami
Somi marami
۱۳۹۵/۹/۴

fakhte
fakhte
۱۳۹۵/۸/۲۹

Ali
Ali
۱۳۹۵/۸/۲۵

Soraya
Soraya
۱۳۹۵/۸/۲۲

Arathorn
Arathorn
۱۳۹۵/۸/۱۱

roya  moradizade
roya moradizade
۱۳۹۵/۸/۲

nilofar
nilofar
۱۳۹۵/۷/۱

shamloom
shamloom
۱۳۹۵/۶/۳۰

violetfield
violetfield
۱۳۹۵/۵/۲۷

benicio
benicio
۱۳۹۵/۴/۲۵

fifthace
fifthace
۱۳۹۵/۳/۱۳

Mary Daisy Dinkle
Mary Daisy Dinkle
۱۳۹۵/۱/۹

arzhang004
arzhang004
۱۳۹۴/۱۲/۲۷

amin1978
amin1978
۱۳۹۴/۹/۹

maede farrokhi
maede farrokhi
۱۳۹۴/۸/۵

azadeh.k
azadeh.k
۱۳۹۴/۸/۳

ahlam
ahlam
۱۳۹۴/۷/۲۶

poobeh.b
poobeh.b
۱۳۹۴/۷/۲۳

Fidelio
Fidelio
۱۳۹۴/۷/۱۳

Elham
Elham
۱۳۹۴/۴/۹

habib_na
habib_na
۱۳۹۴/۴/۹

Pouya
Pouya
۱۳۹۴/۴/۵

shila95sh
shila95sh
۱۳۹۴/۳/۲۶

Locondovinci
Locondovinci
۱۳۹۴/۳/۲۴

atahm26
atahm26
۱۳۹۴/۲/۱۲

mo05i
mo05i
۱۳۹۳/۱۲/۸

Sara.ka
Sara.ka
۱۳۹۳/۱۲/۶

mammad
mammad
۱۳۹۳/۱۲/۳

arsham2
arsham2
۱۳۹۳/۱۱/۲۳

NARGESGOL
NARGESGOL
۱۳۹۳/۱۰/۲۳

ali.baniasad
ali.baniasad
۱۳۹۳/۱۰/۲۲

Elhami
Elhami
۱۳۹۳/۱۰/۱۴

Mehrdad
Mehrdad
۱۳۹۳/۱۰/۱۴

mOorteza
mOorteza
۱۳۹۳/۱۰/۱۱

Great20
Great20
۱۳۹۳/۶/۳۰

كتابخانه گوگولي
كتابخانه گوگولي
۱۳۹۳/۲/۲۰

shahram
shahram
۱۳۹۳/۱/۱۵

esfandyari63
esfandyari63
۱۳۹۲/۱۱/۹

Maryam_fa135
Maryam_fa135
۱۳۹۲/۹/۲

Forte
Forte
۱۳۹۲/۷/۲۲

tala taher
tala taher
۱۳۹۲/۴/۳۱

شکوفه بزرگ زادگان
شکوفه بزرگ زادگان
۱۳۹۲/۱/۱۵