مجموعه داستان خارجی

ماجرای عجیب بنجامین باتن و داستان‌های دیگر

چشمان آقای باتن سمتی را که انگشت اشاره پرستار نشان می‌داد، نگاه کرد و چیزی را که دید، این بود: یک پیرمرد ظاهرا هفتاد ساله که لای یک پتوی سفیدرنگ پیچیده شده و توی یکی از تخت‌های نوزاد تقریبا چپانده شده بود. موهای کم‌پشتش تقریبا سفید بود و از چانه‌اش یک ریش جوگندمی دراز آویزان بود که در نسیمی که از پنجره می‌آمد به طرز خنده‌داری تکان می‌خورد. با چشمانی مات و رنگ‌پریده که سوال توام با حیرت در آن دیده می‌شد. آقای باتن با فریاد گفت: فکر کرده‌اید من دیوانه‌ام؟ پرستار جواب داد: این بچه، قطعا بچه شماست.

آموت
9786005941777
۱۳۹۱
۲۰۸ صفحه
۴۷۰ مشاهده
۰ نقل قول
اسکات فیتس جرالد و دیگران
صفحه نویسنده اسکات فیتس جرالد و دیگران
۱ رمان Francis Scott Key Fitzgerald was an American writer of novels and short stories, whose works have been seen as evocative of the Jazz Age, a term he himself allegedly coined. He is regarded as one of the greatest twentieth century writers. Fitzgerald was of the self-styled "Lost Generation," Americans born in the 1890s who came of age during World War I. He finished four novels, left a fifth unfinished, and wrote dozens of short stories that treat themes of youth, ...
مجموعه‌ها