رمان ایرانی

هستی ناایمن

ماجرای این رمان پیرامون یک موضوع ناگفته شکل گرفته و به تدریج هم حول همین نکته پنهان تکوین یافته است تا خواننده را به کشف موقعیت‌های مختلف و نتیجه‌گیری‌های متفاوتی پیرامون همین ناگفته بکشاند. همه شگرد نویسنده هم برای ترغیب خواننده به کشف همین موقعیت است: کشف موقعیت سیاسی اجتماعی و فرهنگی تاریخی مرتبط با او.

اختران
9789647514668
۱۳۸۴
۳۶۸ صفحه
۷۶۴ مشاهده
۱ نقل قول