• از مجموع ۱۱۶ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'رگتایم ' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۴/۴ رو بدست آورده.
۲۶۵۲۷ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۳/۸۷ را داده‌ند.
• رمان 'رگتایم ' در کتاب‌خانه‌ی ۵۶ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۵۶ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
108Mandana
108Mandana
۱۳۹۹/۱/۱۶

PrinceMyshkin
PrinceMyshkin
۱۳۹۸/۱۱/۱۸

reza50
reza50
۱۳۹۸/۹/۱۴

Ani90
Ani90
۱۳۹۷/۱۱/۴

shadow-aida
shadow-aida
۱۳۹۷/۵/۶

SabaF
SabaF
۱۳۹۷/۴/۱۴

mahboob-shad
mahboob-shad
۱۳۹۷/۳/۱۹

Shiba_n
Shiba_n
۱۳۹۷/۳/۱۷

Mrswolf
Mrswolf
۱۳۹۷/۳/۱۷

Callmemonster
Callmemonster
۱۳۹۷/۳/۱۷

Minas
Minas
۱۳۹۷/۳/۱۵

Shiban
Shiban
۱۳۹۷/۳/۱۵

Mohssen
Mohssen
۱۳۹۷/۳/۱۱

Nasim09
Nasim09
۱۳۹۷/۲/۳۰

Sewda
Sewda
۱۳۹۷/۲/۳۰

Shahdad
Shahdad
۱۳۹۷/۲/۳۰

Rezasharghi
Rezasharghi
۱۳۹۷/۲/۲۸

Ethan
Ethan
۱۳۹۷/۲/۲۷

Milipinkman
Milipinkman
۱۳۹۷/۲/۲۷

Niliam
Niliam
۱۳۹۷/۲/۲۷

Andre
Andre
۱۳۹۷/۲/۲۶

دانشیار
دانشیار
۱۳۹۷/۲/۲۶

Mikaeil
Mikaeil
۱۳۹۷/۲/۲۳

Zahra_ho
Zahra_ho
۱۳۹۷/۲/۲۳

Mojan_j
Mojan_j
۱۳۹۷/۲/۲۳

Marjane_jan
Marjane_jan
۱۳۹۷/۲/۲۳

Omid_panahi
Omid_panahi
۱۳۹۷/۲/۲۳

Teni
Teni
۱۳۹۷/۲/۲۲

Parnyan
Parnyan
۱۳۹۷/۲/۲۲

Amirezaa
Amirezaa
۱۳۹۷/۲/۲۲

Kezman
Kezman
۱۳۹۷/۲/۲۲

Okhtay
Okhtay
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mona_rad
Mona_rad
۱۳۹۷/۲/۲۲

Hamin_gooy
Hamin_gooy
۱۳۹۷/۲/۲۲

Pari_pari
Pari_pari
۱۳۹۷/۲/۲۲

Yasiin
Yasiin
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mahttab
Mahttab
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mori_mori
Mori_mori
۱۳۹۷/۲/۲۲

Siminbar
Siminbar
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mahsansh
Mahsansh
۱۳۹۷/۲/۲۲

Heisenberg
Heisenberg
۱۳۹۷/۲/۲۲

Fariba_talebi
Fariba_talebi
۱۳۹۷/۲/۲۲

Theo
Theo
۱۳۹۷/۲/۲۲

Sallar
Sallar
۱۳۹۷/۲/۲۱

Mery
Mery
۱۳۹۷/۲/۲۱

Rozittaa
Rozittaa
۱۳۹۷/۲/۲۱

Risemoon
Risemoon
۱۳۹۷/۲/۲۱

Apooria
Apooria
۱۳۹۷/۲/۲۱

Damooon
Damooon
۱۳۹۷/۲/۲۱

Mona_amiri
Mona_amiri
۱۳۹۷/۲/۲۱

Coolguy
Coolguy
۱۳۹۷/۲/۲۱

Shakibaamj
Shakibaamj
۱۳۹۷/۲/۲۱

Gote
Gote
۱۳۹۷/۲/۲۱

Miladred
Miladred
۱۳۹۷/۲/۲۱

Nami_m
Nami_m
۱۳۹۷/۲/۲۱

Adine
Adine
۱۳۹۷/۲/۲۱

Dreamer_r
Dreamer_r
۱۳۹۷/۲/۲۱

Behnam_yk
Behnam_yk
۱۳۹۷/۲/۲۱

Kamraan
Kamraan
۱۳۹۷/۲/۲۱

Mmdjavad
Mmdjavad
۱۳۹۷/۲/۲۱

Rosik
Rosik
۱۳۹۷/۲/۲۱

Manije_jfr
Manije_jfr
۱۳۹۷/۲/۲۰

Souphi
Souphi
۱۳۹۷/۲/۲۰

Madomeh
Madomeh
۱۳۹۷/۲/۲۰

Setare_yh
Setare_yh
۱۳۹۷/۲/۲۰

Soude
Soude
۱۳۹۷/۲/۲۰

Behrokh
Behrokh
۱۳۹۷/۲/۲۰

Salmaan
Salmaan
۱۳۹۷/۲/۲۰

Ricardo
Ricardo
۱۳۹۷/۲/۲۰

Manoochehr
Manoochehr
۱۳۹۷/۲/۲۰

Mirhadi
Mirhadi
۱۳۹۷/۲/۲۰

Hamed45
Hamed45
۱۳۹۷/۲/۲۰

Minooo
Minooo
۱۳۹۷/۲/۲۰

Sahar_ka
Sahar_ka
۱۳۹۷/۲/۲۰

Zeinab_zia
Zeinab_zia
۱۳۹۷/۲/۲۰

Orhan
Orhan
۱۳۹۷/۲/۲۰

Keione
Keione
۱۳۹۷/۲/۱۹

Adriatic
Adriatic
۱۳۹۷/۲/۱۹

Eliyas
Eliyas
۱۳۹۷/۲/۱۹

Mahsima_a
Mahsima_a
۱۳۹۷/۲/۱۹

Shakibaa
Shakibaa
۱۳۹۷/۲/۱۸

Jose
Jose
۱۳۹۷/۲/۱۸

Mahsa_ch
Mahsa_ch
۱۳۹۷/۲/۱۸

Shiva_ghajar
Shiva_ghajar
۱۳۹۷/۲/۱۸

lily
lily
۱۳۹۷/۲/۱۸

Mina_javaheri
Mina_javaheri
۱۳۹۷/۲/۱۷

Fawzi
Fawzi
۱۳۹۷/۲/۱۷

Fahime_shakib
Fahime_shakib
۱۳۹۷/۲/۱۷

Mohsen_sade
Mohsen_sade
۱۳۹۷/۲/۱۷

Marcous
Marcous
۱۳۹۷/۲/۱۵

Bahar_taheri
Bahar_taheri
۱۳۹۷/۲/۱۵

Lady_L
Lady_L
۱۳۹۷/۲/۱۳

Aidiin
Aidiin
۱۳۹۷/۲/۱۳

Visha
Visha
۱۳۹۷/۲/۱۲

Sara_eoeo
Sara_eoeo
۱۳۹۷/۲/۱۲

Henry
Henry
۱۳۹۷/۲/۱۲

Benito
Benito
۱۳۹۷/۲/۱۱

Mary_magdolen
Mary_magdolen
۱۳۹۷/۲/۱۰

Parviz
Parviz
۱۳۹۷/۲/۸

UnusualNaghi
UnusualNaghi
۱۳۹۷/۲/۶

Zizoo
Zizoo
۱۳۹۷/۲/۵

Shimahosini
Shimahosini
۱۳۹۷/۱/۳۱

Negnaz
Negnaz
۱۳۹۷/۱/۴

mo05i
mo05i
۱۳۹۷/۱/۴

Maryamkazempour
Maryamkazempour
۱۳۹۶/۹/۱۷

mehrnegar
mehrnegar
۱۳۹۶/۷/۱۶

kebria
kebria
۱۳۹۶/۵/۲

holy.mary
holy.mary
۱۳۹۶/۴/۲۸

Jilar
Jilar
۱۳۹۶/۲/۱۱

shamloom
shamloom
۱۳۹۵/۷/۲۷

Mary Daisy Dinkle
Mary Daisy Dinkle
۱۳۹۵/۱/۹

maria256
maria256
۱۳۹۴/۳/۱۰

ATeNA
ATeNA
۱۳۹۴/۲/۱۲

sekoutekavir
sekoutekavir
۱۳۹۴/۱/۲۶

mammad
mammad
۱۳۹۳/۱۲/۱

sadeghsm
sadeghsm
۱۳۹۲/۱/۱۴