رمان نوجوان

خواب بهار

(Hopper)

خرگوش کوچولو با ناراحتی گفت: ‹‹اینطور فرار کردن واقعا کار مشکلی است.›› مادر گفت: ‹‹بله. ولی باید تمرین کرد. وقتی من هم به اندازه تو بودم این کار، برایم آسان نبود. حالا عجله کن که تا شب نشده چیزی برای خوردن پیدا کنیم.›› خرگوش کوچولو به عقب نگاه کرد و فریاد زد: ‹‹مامان! یک درخت که چهار تا پا دارد، پشت سر ماست.››

مهدی شجاعی
9789643372033
۱۳۸۱
۲۸ صفحه
۳۹۵ مشاهده
۰ نقل قول
مارکوس فیستر
صفحه نویسنده مارکوس فیستر
۲ رمان Marcus Pfister was born in Berne, Switzerland, and began his career as a graphic artist in an advertising agency. In 1983, he decided to dedicate more time to artistic pursuits, and began to write and illustrate his first book, The Sleepy Owl, which was published in 1986. His best-known work to date is The Rainbow Fish, which has remained on bestseller lists across the United States since 1992.

Marcus does most of his illustrations for children's books in watercolors. ...
دیگر رمان‌های مارکوس فیستر
بهار کجاست
بهار کجاست وقتی به غار رسید اول نگاهی به داخل غار کرد و بعد پاورچین پاورچین شروع به پیشروی کرد. نزدیک ته غار، چشمش به یک جسم بزرگ قهوه‌ای رنگ خورد فکر کرد که آن جسم حتما باید بهار باشد. فریاد زد: ‹‹بهار! بهار! منم خرگوش کوچولو! من و مامان منتظر تو هستیم.››
مشاهده تمام رمان های مارکوس فیستر
مجموعه‌ها