• از مجموع ۳ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'صدای پای عشق' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۲ رو بدست آورده.

• رمان 'صدای پای عشق' در کتاب‌خانه‌ی ۲ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۲ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
APariab
APariab
۱۴۰۰/۶/۱۲


Fahimbabaii
Fahimbabaii
۱۳۹۸/۵/۱۷