• از مجموع ۳ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'دفاع لوژین' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۴/۵ رو بدست آورده.
۶۹ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۳/۹۶ را داده‌ند.
• رمان 'دفاع لوژین' در کتاب‌خانه‌ی ۱ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۱ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
barekati
barekati
۱۳۹۷/۱۰/۱۶

jalilroozban
jalilroozban
۱۳۹۷/۳/۷

shamloom
shamloom
۱۳۹۵/۱۱/۲۴