• از مجموع ۱۹۱ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'اتحادیه ابلهان' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۴/۱ رو بدست آورده.

• رمان 'اتحادیه ابلهان' در کتاب‌خانه‌ی ۷۸ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۷۸ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
Shadow251183
Shadow251183
۱۴۰۰/۷/۲۷

f@eze
f@eze
۱۴۰۰/۱/۹

Jdashab
Jdashab
۱۳۹۹/۱۱/۲۳

Ehsansh
Ehsansh
۱۳۹۹/۷/۱۹

ISaac
ISaac
۱۳۹۹/۳/۵

jmahdipour
jmahdipour
۱۳۹۹/۱/۲۴

PrinceMyshkin
PrinceMyshkin
۱۳۹۸/۱۱/۱۸

masepehr
masepehr
۱۳۹۸/۸/۴

alikhani97
alikhani97
۱۳۹۸/۳/۷

kazem60
kazem60
۱۳۹۸/۱/۲۳

ali81
ali81
۱۳۹۷/۱۱/۲۷

caferain
caferain
۱۳۹۷/۱۱/۲۱

aminn
aminn
۱۳۹۷/۱۰/۲۹

elham_z777@
elham_z777@
۱۳۹۷/۱۰/۸

Hesamodin
Hesamodin
۱۳۹۷/۸/۱۳

mohamad087
mohamad087
۱۳۹۷/۶/۹

martion
martion
۱۳۹۷/۵/۶

Tiazi
Tiazi
۱۳۹۷/۴/۲۶

nnegg
nnegg
۱۳۹۷/۳/۲۶

Callmemonster
Callmemonster
۱۳۹۷/۳/۱۷

Shiban
Shiban
۱۳۹۷/۳/۱۵

Fuehrer
Fuehrer
۱۳۹۷/۳/۱۵

Abidar
Abidar
۱۳۹۷/۳/۱۳

Sherwood
Sherwood
۱۳۹۷/۳/۱۱

Mohssen
Mohssen
۱۳۹۷/۳/۱۱

asefos
asefos
۱۳۹۷/۳/۳

Hani_niro
Hani_niro
۱۳۹۷/۲/۳۱

Pejman_gh
Pejman_gh
۱۳۹۷/۲/۳۱

Chehrzad
Chehrzad
۱۳۹۷/۲/۳۱

Edris
Edris
۱۳۹۷/۲/۳۱

Munir
Munir
۱۳۹۷/۲/۳۱

Nasim09
Nasim09
۱۳۹۷/۲/۳۰

Mehri_nik
Mehri_nik
۱۳۹۷/۲/۳۰

Sewda
Sewda
۱۳۹۷/۲/۳۰

Shahdad
Shahdad
۱۳۹۷/۲/۳۰

Homarad
Homarad
۱۳۹۷/۲/۲۸

Parasttok
Parasttok
۱۳۹۷/۲/۲۸

Ardalaan
Ardalaan
۱۳۹۷/۲/۲۷

Tinymoon
Tinymoon
۱۳۹۷/۲/۲۷

Ladan_tr
Ladan_tr
۱۳۹۷/۲/۲۷

Saba_niki
Saba_niki
۱۳۹۷/۲/۲۴

Shida_ghotb
Shida_ghotb
۱۳۹۷/۲/۲۴

Zahra_ho
Zahra_ho
۱۳۹۷/۲/۲۳

Mojan_j
Mojan_j
۱۳۹۷/۲/۲۳

Marjane_jan
Marjane_jan
۱۳۹۷/۲/۲۳

Omid_panahi
Omid_panahi
۱۳۹۷/۲/۲۳

Parnyan
Parnyan
۱۳۹۷/۲/۲۲

Kezman
Kezman
۱۳۹۷/۲/۲۲

Aida_tz
Aida_tz
۱۳۹۷/۲/۲۲

Elahe67
Elahe67
۱۳۹۷/۲/۲۲

Sajjad_m
Sajjad_m
۱۳۹۷/۲/۲۲

Ramin_tr
Ramin_tr
۱۳۹۷/۲/۲۲

Hamid_niknejad
Hamid_niknejad
۱۳۹۷/۲/۲۲

Kattii
Kattii
۱۳۹۷/۲/۲۲

Sogand_rz
Sogand_rz
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mona_rad
Mona_rad
۱۳۹۷/۲/۲۲

Faraaaz
Faraaaz
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mahshid_emami
Mahshid_emami
۱۳۹۷/۲/۲۲

Azarakhsh
Azarakhsh
۱۳۹۷/۲/۲۲

Rezaroman
Rezaroman
۱۳۹۷/۲/۲۲

Caren
Caren
۱۳۹۷/۲/۲۲

Shivatools
Shivatools
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mahsan_kiani
Mahsan_kiani
۱۳۹۷/۲/۲۲

Sepidar
Sepidar
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mahsimaa
Mahsimaa
۱۳۹۷/۲/۲۲

Nikii
Nikii
۱۳۹۷/۲/۲۲

Yasiin
Yasiin
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mahttab
Mahttab
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mori_mori
Mori_mori
۱۳۹۷/۲/۲۲

Siminbar
Siminbar
۱۳۹۷/۲/۲۲

Sijen
Sijen
۱۳۹۷/۲/۲۲

Heisenberg
Heisenberg
۱۳۹۷/۲/۲۲

Fariba_talebi
Fariba_talebi
۱۳۹۷/۲/۲۲

Rimaa
Rimaa
۱۳۹۷/۲/۲۲

Theo
Theo
۱۳۹۷/۲/۲۲

Sima_mohebi
Sima_mohebi
۱۳۹۷/۲/۲۱

Hoday
Hoday
۱۳۹۷/۲/۲۱

Hamze
Hamze
۱۳۹۷/۲/۲۱

Firuzeh
Firuzeh
۱۳۹۷/۲/۲۱

Khaled
Khaled
۱۳۹۷/۲/۲۱

Damooon
Damooon
۱۳۹۷/۲/۲۱

Mona_amiri
Mona_amiri
۱۳۹۷/۲/۲۱

Rezarise
Rezarise
۱۳۹۷/۲/۲۱

Angleita
Angleita
۱۳۹۷/۲/۲۱

Adine
Adine
۱۳۹۷/۲/۲۱

Dreamer_r
Dreamer_r
۱۳۹۷/۲/۲۱

Behnam_yk
Behnam_yk
۱۳۹۷/۲/۲۱

Kamraan
Kamraan
۱۳۹۷/۲/۲۱

Mmdjavad
Mmdjavad
۱۳۹۷/۲/۲۱

Rosik
Rosik
۱۳۹۷/۲/۲۱

Souphi
Souphi
۱۳۹۷/۲/۲۰

Andishe
Andishe
۱۳۹۷/۲/۲۰

Parsa_raof
Parsa_raof
۱۳۹۷/۲/۲۰

Madomeh
Madomeh
۱۳۹۷/۲/۲۰

Aadel
Aadel
۱۳۹۷/۲/۲۰

Salmaan
Salmaan
۱۳۹۷/۲/۲۰

Ricardo
Ricardo
۱۳۹۷/۲/۲۰

Meesha
Meesha
۱۳۹۷/۲/۲۰

Manoochehr
Manoochehr
۱۳۹۷/۲/۲۰

Mirhadi
Mirhadi
۱۳۹۷/۲/۲۰

Hamed45
Hamed45
۱۳۹۷/۲/۲۰

Minooo
Minooo
۱۳۹۷/۲/۲۰

Maede_sh
Maede_sh
۱۳۹۷/۲/۲۰

Sahar_ka
Sahar_ka
۱۳۹۷/۲/۲۰

Zeinab_zia
Zeinab_zia
۱۳۹۷/۲/۲۰

Nilooufar
Nilooufar
۱۳۹۷/۲/۲۰

Orhan
Orhan
۱۳۹۷/۲/۲۰

Keione
Keione
۱۳۹۷/۲/۱۹

Adriatic
Adriatic
۱۳۹۷/۲/۱۹

Mahsima_a
Mahsima_a
۱۳۹۷/۲/۱۹

Soorena
Soorena
۱۳۹۷/۲/۱۸

Vane
Vane
۱۳۹۷/۲/۱۸

Shakibaa
Shakibaa
۱۳۹۷/۲/۱۸

Roshaanak
Roshaanak
۱۳۹۷/۲/۱۸

Kiaarash
Kiaarash
۱۳۹۷/۲/۱۸

Abnos
Abnos
۱۳۹۷/۲/۱۸

Habibbib
Habibbib
۱۳۹۷/۲/۱۷

Mina_javaheri
Mina_javaheri
۱۳۹۷/۲/۱۷

Fawzi
Fawzi
۱۳۹۷/۲/۱۷

Mamadreza
Mamadreza
۱۳۹۷/۲/۱۷

ComeRun
ComeRun
۱۳۹۷/۲/۱۷

Natanaeil
Natanaeil
۱۳۹۷/۲/۱۶

Parham_mh
Parham_mh
۱۳۹۷/۲/۱۶

Roshaanaak
Roshaanaak
۱۳۹۷/۲/۱۶

Marcous
Marcous
۱۳۹۷/۲/۱۵

Riahi_Parvin
Riahi_Parvin
۱۳۹۷/۲/۱۵

Blackswan
Blackswan
۱۳۹۷/۲/۱۳

Lady_L
Lady_L
۱۳۹۷/۲/۱۳

Regtim
Regtim
۱۳۹۷/۲/۱۳

Visha
Visha
۱۳۹۷/۲/۱۲

_Saleh
_Saleh
۱۳۹۷/۲/۱۲

Merdak
Merdak
۱۳۹۷/۲/۱۲

Marjan_and
Marjan_and
۱۳۹۷/۲/۱۲

Henry
Henry
۱۳۹۷/۲/۱۲

Shahrzad_sh
Shahrzad_sh
۱۳۹۷/۲/۱۲

Mahisa
Mahisa
۱۳۹۷/۲/۱۲

Gabriyel
Gabriyel
۱۳۹۷/۲/۱۲

Narges_momeni
Narges_momeni
۱۳۹۷/۲/۱۲

Aslan
Aslan
۱۳۹۷/۲/۱۲

Shaghik
Shaghik
۱۳۹۷/۲/۱۰

Mary_magdolen
Mary_magdolen
۱۳۹۷/۲/۱۰

Parviz
Parviz
۱۳۹۷/۲/۸

ADIB
ADIB
۱۳۹۷/۲/۶

Shakibatar
Shakibatar
۱۳۹۷/۲/۶

Sarie
Sarie
۱۳۹۷/۲/۶

Kambizzz
Kambizzz
۱۳۹۷/۲/۶

Kiymiya
Kiymiya
۱۳۹۷/۲/۵

Cheeman
Cheeman
۱۳۹۷/۲/۵

Mastane_re
Mastane_re
۱۳۹۷/۲/۵

George
George
۱۳۹۷/۲/۴

Mahsansh
Mahsansh
۱۳۹۷/۱/۳۱

Siamakseidi
Siamakseidi
۱۳۹۷/۱/۳۱

Andre
Andre
۱۳۹۷/۱/۳۰

vahids3
vahids3
۱۳۹۷/۱/۲۶

hedgehog
hedgehog
۱۳۹۷/۱/۲۱

mehrdad_erfani
mehrdad_erfani
۱۳۹۷/۱/۹

mo05i
mo05i
۱۳۹۷/۱/۴

roham6773
roham6773
۱۳۹۶/۴/۵

sayman
sayman
۱۳۹۶/۲/۲۷

Avishan666
Avishan666
۱۳۹۶/۲/۲۰

Jilar
Jilar
۱۳۹۶/۲/۱۱

hoko
hoko
۱۳۹۶/۱/۱۸

Munet
Munet
۱۳۹۵/۱۲/۳

Amirmarty
Amirmarty
۱۳۹۵/۱۱/۳

akamali
akamali
۱۳۹۵/۹/۹

bunnycs
bunnycs
۱۳۹۵/۸/۲۰

Arathorn
Arathorn
۱۳۹۵/۸/۱۱

shamloom
shamloom
۱۳۹۵/۷/۲۷

Elham
Elham
۱۳۹۴/۱۱/۲۳

civil
civil
۱۳۹۴/۷/۲۸

smm.mojtaba
smm.mojtaba
۱۳۹۴/۴/۲۰

ninito
ninito
۱۳۹۴/۲/۲۶

Bahar_eo
Bahar_eo
۱۳۹۴/۱/۸

mammad
mammad
۱۳۹۳/۱۱/۳۰

arsham2
arsham2
۱۳۹۳/۱۱/۲۳

sahbaa
sahbaa
۱۳۹۳/۷/۱۴

m.jamili
m.jamili
۱۳۹۳/۶/۲۱

Benyamin
Benyamin
۱۳۹۳/۳/۲۹

Mehraban
Mehraban
۱۳۹۲/۱۲/۲۶

baktash
baktash
۱۳۹۲/۱۲/۱۹

Leili Nour Shams
Leili Nour Shams
۱۳۹۲/۱۰/۹

shahram
shahram
۱۳۹۲/۷/۱۳

pishosan
pishosan
۱۳۹۲/۵/۱۴

Aidaa
Aidaa
۱۳۹۲/۵/۵

bahmani
bahmani
۱۳۹۲/۵/۴

tooka
tooka
۱۳۹۲/۴/۳۱

tala taher
tala taher
۱۳۹۲/۴/۳۱

Batul
Batul
۱۳۹۲/۴/۱۴

الهام
الهام
۱۳۹۲/۳/۶

Ali
Ali
۱۳۹۱/۱۰/۱۳

sadeghsm
sadeghsm
۱۳۹۱/۹/۱۹