رمان خارجی

دختر پنهان

(Secret daughter)

کاویتا مادری که به خاطر وحشت از زنده به گور کردن دخترش و نجات جانش، او را به یتیم‌خانه‌ای در بمبئی می‌سپارد. دست سرنوشت دختر را رهسپار سانفرانسیکو می‌کند و در خانواده‌ای با پدری هندی و مادری آمریکایی که هر دو پزشک هستند بزرگ می‌شود. چندین سال بعد... دختر پنهان ما را وادار به خواندن می‌کند و عمیقا قابل لمس است. داستان راه‌های پیش‌بینی نشده که در آن‌ها انتخاب‌های ما، زندگی‌هایمان را تحت تاثیر قرار می‌دهد، داستان ماندگار و محوناشدنی عشق به همه شکل‌های موجود...

علی قانع
آموت
9786005941937
۱۳۹۱
۳۸۴ صفحه
۶۷۴ مشاهده
۰ نقل قول
نسخه‌های دیگر
شیلپی سمیه گوادا
صفحه نویسنده شیلپی سمیه گوادا
۲ رمان Shilpi Somaya Gowda's debut novel SECRET DAUGHTER is a New York Times and #1 international bestseller, translated into over 20 languages.

Shilpi Somaya Gowda was born and raised in Toronto to parents who migrated there from Mumbai. She holds an MBA from Stanford University, and a Bachelor’s Degree from the University of North Carolina at Chapel Hill. She spent a summer in college as a volunteer in an Indian orphanage, which seeded the idea for her first novel, ...
دیگر رمان‌های شیلپی سمیه گوادا
دختر پنهانی
دختر پنهانی کاویتا مادری که به خاطر وحشت از زنده به گور کردن دخترش و نجات جانش، او را به یتیم‌خانه‌ای در بمبئی می‌سپارد. دست سرنوشت دختر را رهسپار سانفرانسیکو می‌کند و در خانواده‌ای با پدری هندی و مادری آمریکایی که هر دو پزشک هستند بزرگ می‌شود. چندین سال بعد...
مشاهده تمام رمان های شیلپی سمیه گوادا
مجموعه‌ها